Судова практика з питань проведення громадської експертизи

Оксана Ващук
21.02.2011 - 12:27

 

Дані матеріали представлено 21 лютого 2011 року під час проведення круглого столу на тему «Проблеми правого регулювання і практики проведення громадської експертизи діяльності органів виконавчої влади». Організаторами заходу виступили  громадська організація «Інститут Медіа Права» спільно з Українським незалежним центром політичних досліджень та Творчим об’єднанням «ТОРО».

Короткий опис судових рішень

Харківський апеляційний адміністративний суд постановою №2-а-36066/09/2070 від 09.02. 2010 відмовляє у задоволенні позовних вимог ГО до Мінекономіки, оскільки до запиту надане лише свідоцтво про реєстрацію юридичної особи, не є підтвердженням легалізації. До матеріалів справи позивачем також не надано доказів повідомлення у засобах масової інформації про легалізацію Спілки.

Дніпропетровський окружний адміністративний суд Постановою №2а-1789/10/0470 від 26.03.2010 задовільняє вимоги ГО до РДА і визнано бездіяльність РДА неправомірною стосовно ненадання письмового повідомлення про можливість задоволення запиту про проведення громадської експертизи, невидання наказу, нерозміщення його на сайті, ненадання інформації за запитом.

Постановою Дніпропетровського окружного адміністративного суду №2а-1790/10/0470 від 27.05.2010 задоволено позовні вимоги ГО до РДА і визнано бездіяльність РДА неправомірною стосовно ненадання письмового повідомлення про можливість задоволення запиту про проведення громадської експертизи, невидання наказу, нерозміщення його на сайті, ненадання інформації за запитом.

Зміївський районний суд Харківської області у Постанові №2-а-973 від 12.08.2010 відмовляє у задоволенні позовних вимог ГО до сільських рад, оскільки не точно був сформульований предмет експертизи.

Львівський окружний адміністративний суд Постановою №2а-7965/09/1370 від 12.08.2010 задовільняє позовні вимоги ГО про визнання протиправною бездіяльності ОДА щодо невидання, в передбачений законом строк, наказу, запитуваної інформації, та визнає неправомірною відповідь ОДА з вимогою надати копії документів про легалізацію і уточнити предмет експертизи.

Черкаський окружний адміністративний суд постановою №2а-3381/10/2370 від 19.08.2010 р. задовільняє позовну вимогу стосовно не видання наказу про проведення громадської експертизи та не розміщення інформації на сайті, але відмовляє в задоволенні стосовно зобов'язання ОДА надати документи або копії таких документів –заяви, скарги, звернення, запити ошуканих вкладників кредитних спілок Черкащини без посилання на членство в ЧОГО «ДНД»в період 2004 –2010 років та надати матеріали чи копії, які були вжиті відповідні заходи відповідачем на ці звернення громадян –рішення, доручення, накази, розпорядження Черкаської обласної державної адміністрації в період 2004 – 2010 року, посилаючись на те, що не допускається розголошення одержаних із звернень відомостей про особисте життя громадян без їх згоди.

Вищий адміністративний суд Ухвалою К-52544/09 від 01.09.2010 задовільняє касаційну скаргу Мінекономіки, оскільки ГО не подала копії докумнента про легалізацію, оскільки копія свідоцтва про державну реєстрацію не достатньо.

Черкаський окружний адміністративний суд постановою №2а-3999/10/2370 від 14.09.2010 відмовив у задоволенні позову ГО до МВС, оскільки  при виконанні службових обов'язків працівники міліції незалежні від впливу будь-яких громадських об'єднань; по-друге, МВС України не регламентовано порядок організації роботи чи процедури сприяння проведенню інститутами громадянського суспільства громадської експертизи діяльності органу виконавчої влади; по-третє: працівник міліції при виконанні покладених на нього обов'язків керується тільки законом, діє в його межах і підпорядковується своїм безпосередньому і прямому начальникам; по-четверте, дані досудового слідства можна оголосити лише з дозволу слідчого або прокурора і у тому обсягу, в якому вони визнають можливим, оскільки ніхто  не вправі втручатися в законну діяльність працівника міліції; по –п'яте, завданням міліції є сприяння у межах своєї компетенції державним органам, підприємствам, установам і організаціям у виконанні покладених на них законом обов'язків, а право на проведення громадської експертизи Черкаським обласним громадським об’єднанням «Досить нас дурити»не є тотожним обов’язку за законом.

Черкаський окружний адміністративний суд постановою №2а-4850/10/2370 від 22.11.2010 відмовляє у задоволенні позовних вимог ГО до Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України, оскільки до запиту не було додано копій документів про легалізацію (тільки копія свідоцтва про державну реєстрацію).

Постановою Закарпатський окружний адміністративний суд №2а-2584/09/0770 від 30.11.2010 р. відмовляє у задоволені позову ГО до Державної інспекції контролю за цінами в Закарпатській області, оскільки ГО не подала доказів своєї легалізації, і вимагала інформацію з обмеженим доступом (акти проведених перевірок), зі свого боку Інспекція виконала обов'язок сприяння експертизі, оскільки призначила відповідальну особу і надала частину інформації.

 

Проблеми, які виникають (за результатами аналізу судової практики):

Органи влади відмовляють у наданні фінансових та господарських документів, оскільки ГО не наділені правом державного чи громадського контролю за розпорядженням державним (комунальним) майном; також відмовляють у наданні актів проведених перевірок тощо;

Органи вимагають подавати копії документів про легалізацію ГО, хоча це прямо не передбачено постановою (при чому є рішення Вищого адміністративного суду, яке визнає цю практику законною). Копія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи не визнається достатнім доказом.

Органи відмовляють у виданні наказу і інформації, оскільки предмет експертизи занадто широкий, перелік документів занадто загальний.

Органи відмовляють у наданні документів, що містять інформацію з обмеженим доступом. При цьому не застосовуються рекомендації Комітету Міністрів Ради Європи державам-членам «Про доступ до офіційних документів» “Якщо до певної частини вміщеної в офіційному документі інформації застосовується обмеження, то орган державної влади повинен, тим не менш, надати всю іншу інформацію, що міститься в документі.” Тоді як здійснення експертизи стосовно ефективності розпорядження, наприклад, комунальним майном не можливе без отримання копій господарських договорів тощо.

Суд визнає відмову ОДВ чи ОМС в наданні інформації правомірною, оскільки немає доказів, що ІГС діє від імені осіб, чиї права порушено, чи в інтересах територіальної громади. Тобто повністю відсутнє розуміння громадського контролю як такого.

Державна інспекція контролю за цінами в Закарпатській області вважає, що урядові органи не зобов'язані постановою №976 сприяти громадській експертизі; суд вважає, що на МВС Постанова №976 не поширюється.

Суд визнає правомірною бездіяльність ОДВ по нерозміщенню інформації на своєму сайті, якщо цей орган немає сайту.

Пропозиції

Внести зміни у постанову №976:

Уточнити ч.2 п.3 Постанови, з метою роз'яснення положення “відомості про легалізацію”;

Заборонити ОВВ відмовляти у виданні наказу, мотивуючи це тем, що предмет експертизи занадто широкий чи документи, необхідні для її проведення містять інформацію з обмеженим доступом.

На сайті Робочий стіл громадського експерта зробити рубрику “Приклади оскарження дій чи бездіяльності ОДВ щодо сприяння проведенню громадської експертизи” з закликом до всіх ІГС надсилати свої скарги та отримані відповіді. Це надасть змогу сформувати базу даних про основні проблеми, з якими вони стикаються.

Написати методичні рекомендації до Постанови, в яких детально пояснити проблемні питання, з якими стикаються організації під час проведення експертизи. Зокрема, чи потрібно додавати копії документів про легалізацію до запиту, чи може ОДВ надавати інформацію з обмеженим доступом, як надавати документи, що містять інформацію з обмеженим доступом, чи є суб'єктами проведення експертизи урядові органи, структурні підрозділи ОВВ, де розміщувати інформацію про надходження запиту, якщо орган немає свого сайту та ін.

Коментарі:
Попередні записи
Оксана Ващук
06.06.2012 - 18:45
Сьогодні простояла на Чернівецькому вокзалі 3 години, щоб зробити 2 про
Оксана Ващук
02.03.2012 - 10:45
Прийняття Закону “Про доступ до публічної інформації” та широка громадська кампанія на його підтримку породили величезні, подекуди, нереальні очікування від органів влади.
Оксана Ващук
10.09.2011 - 17:35
Народовладдя “по-українськи”, зазвичай, закінчується походом на ви

Створено і підтримується ІПЦ НАШЕ ПРАВО.
(c) 2006 - 2017 р.

bigmir)net TOP 100