Матеріали круглого столу - 27 липня (Львівський прес-клуб)

NASHE PRAVO
24.07.2012 - 15:32

До уваги учасників круглого столу! За наступними гіперпосиланнями ви можете ознайомитись із роздатковими матеріалами заходу.

 

http://www.gromada.lviv.ua/analytic/598 

 

 

ІНФОРМАЦІЙНО-ПРАВОВИЙ ЦЕНТР  «НАШЕ ПРАВО»

за підтримки спільної ініціативи Pact Inc.,

Міжнародного фонду «Відродження» та Фонду Східна Європа.

 

 

Круглий стіл

 

ЯК ПОКРАЩИТИ МЕХАНІЗМИ УЧАСТІ

ЧЛЕНІВ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

У ВИРІШЕННІ ПИТАНЬ

МІСЦЕВОГО ЗНАЧЕННЯ?

 

27 липня 2012 року, Львівський прес-клуб

(м. Львів,  пр.Шевченка,11)

 

ПРОГРАМА КРУГЛОГО СТОЛУ

 

 

9:50 -10:05

Реєстрація учасників круглого столу та представників ЗМІ

10:05-10:15

Відкриття круглого столу.

Оксана ВАЩУК, програмний директор ІПЦ «Наше право»;

Василь ПАВЛЮК, секретар Львівської міської ради;

Любомир МЕЛЬНИЧУК, голова постійної комісії з депутатської діяльності та законності Львівської міської ради;

Зеновій БЕРМЕС, Голова Громадської ради при Львівській ОДА;

Юрій ЛУКАШЕВСЬКИЙ, начальник відділу громадського партнерства Львівської міської ради.

10:15-10:30

Представлення результатів аналізу нормативно-правових актів м.Львова щодо наявності в них механізмів впливу громадськості на забезпечення населення якісними житлово-комунальними послугами

Юлія СТАСЮк, голова Львівського обласного осередку ВГО «Асоціація сприяння самоорганізації населення», експерт ІПЦ «Наше право», адвокат.

Галина КУНЬКА, юрист ІПЦ «Наше право»;

Богдан ЗЕЛЕНИЙ, юрист ІПЦ «Наше право»;

Марія ДЗЮПИН, юрист ІПЦ «Наше право».

10:30 – 11:15

Механізми участі членів територіальної громади у вирішенні питань місцевого значення

Модератор: Оксана ВАЩУК, програмний директор ІПЦ «Наше право».

Питання для обговорення:

Як легалізувати Статут територіальної громади міста Львова (який не зареєстрований органами управління юстиції у зв’язку із невідповідністю ізположеннями законодавчих актів)?

Як належно регламентувати на локальному рівні механізм (інструмент) громадських слухань? Яким має бути цей інструмент?

11:15 – 12:15

Як громадськість може впливати на якість житлово-комунальних послуг у м.Львові?

Модератор: Юлія СТАСЮк, експерт ІПЦ «Наше право», адвокат.

Питання для обговорення:

Як вдосконалити локальні акти Львівської міської ради у сфері створення та діяльності органів самоорганізації населення? Чи потрібна місту Львову Програма сприяння розвитку органів самоорганізації населення?

Чи потрібен місту Львову локальний нормативний акт, що б систематизовано закріпив та конкретизував усі можливі механізми, інструменти участі громадськості у реалізації місцевої політики (громадський контроль, робочі групи, дорадчо-консультативні органи, місцеві ініціативи тощо)?

Яким чином урегулювати різні види участі ОСНів та громадськості у забезпеченні мешканців якісними житлово-комунальними послугами?

12:15 – 12:30

Обговорення пропозицій до локальних актів. Підведення підсумків круглого столу.

12:30-13:00

Кава / чай, неформальне спілкування, закриття заходу

Проект “Житлово-комунальні послуги – під контроль громадськості” реалізується  в межах спільної ініціативи Pact Inc., Міжнародного фонду «Відродження» та Фонду Східна Європа.

Реалізація компоненту «Підтримка місцевих ініціатив» програми «Об’єднуємося заради реформ (UNITER)», що виконується Pact Inc., стала можливою завдяки щирій підтримці американського народу, наданої через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID),та фінансовій підтримці Міжнародного фонду «Відродження».

  

 

 

...................................................................................

 

 

Альтернативний проект

ІПЦ НАШЕ ПРАВО

 

ПОЛОЖЕННЯ

про громадські слухання у м.Львові

 

1. Загальні положення

1.1. Громадські слухання – це публічні обговорення актуальних (суспільно-важливих) питань місцевого значення, які ініціюються міським головою, депутатами та постійними комісіями міської ради, інститутами громадянського суспільства, членами територіальної громади  з метою безпосередньої реалізації права на участь в місцевому самоврядуванні та внесенні пропозицій і зауважень до локальних нормативно-правових актів чи з інших питань місцевого значення.

1.2. Предмет громадських слухань – це будь-які питання місцевого значення, які ініціюються відповідними суб’єктами для відкритого і публічного обговорення та внесення пропозицій, а також питання, які відповідно до чинного законодавства обов’язкового повинні обговорюватись на громадських слуханнях.

1.3. Процедура оголошення і проведення громадських слухань – це визначена послідовність дій колегіально-дорадчих і виконавчих органів міської ради, яка полягає у чітко визначеному порядку розгляду пропозицій з питань предмету громадських слухань, їх попередня підготовка та оголошення проведення, а також безпосереднє проведення відкритого та публічного обговорення, його фіксування (протоколювання), висловлення підтримки внесених пропозицій та зауважень з метою їх подальшого врахування, оприлюднення результатів обговорень.

1.4. Врахування результатів громадських слухань – це механізм обов’язкового розгляду та прийняття за результати розгляду відповідних рішень стосовно питань, що були предметом громадських слухань міським головою, представницьким органом місцевого самоврядування, постійними комісіями чи виконавчими органами міської ради.

1.5. Постійно діюча дорадча комісія з питань громадських слухань – це постійно діючий колегіальний орган, який формується з представників виконавчих органів, депутатів міської ради, а також інститутів громадянського суспільства (за принципом 50% представники міської ради, 50% представники інститутів громадянського суспільства, які визначаються шляхом жеребкування) з метою визначення питань, розгляду ініціатив та прийняття рішень стосовно ініціювання та проведення громадських слухань. Положення і персональний склад цього органу затверджуються міським головою.

 


 

2. Суб’єкти ініціативи з проведення громадських слухань

2.1. Право ініціативи про скликання громадських слухань з питань місцевого значення, які входять до компетенції органів місцевого самоврядування м.Львова або обов’язковість проведення яких передбачена положеннями чинного законодавства мають міський голова, секретар міської ради, виконавчий комітет, профільний виконавчий орган, постійна комісія міської ради або не менше 10 (десяти) депутатів міської ради.

2.2. Право ініціативи про скликання громадських слухань з будь-яких питань місцевого значення мають не менше 3 (трьох) органів самоорганізації населення, що зареєстровані і діють у м.Львові, не менше 10 (десяти) інститутів громадянського суспільства (об’єднання громадян, благодійні організації та фонди, профспілкові та творчі спілки, недержавні засоби масової інформації), не менше 10 (десяти) об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, що зареєстровані у м.Львові, не менше 10 (десяти) членів територіальної громади у порядку визначеному цим положенням.

2.3. Для внесення ініціативи про скликання громадських слухань відповідний суб’єкт ініціативи звертається до комісії з клопотанням і проектом нормативно-правового акту, який пропонується обговорити, а також обґрунтуванням необхідності його обговорення.

2.4. Органи самоорганізації населення, інститути громадянського суспільства, об’єднання співвласників багатоквартирних будинків, члени територіальної громади подають у довільній формі заяву (клопотання) про необхідність проведення громадських слухань. До заяви (клопотання) додаються підписи уповноважених осіб або членів територіальної громади.

2.5. Постійно діюча дорадча комісія з питань громадських слухань розглядає ініціативи визначених суб’єктів стосовно відповідності запропонованих питань чи проектів нормативно-правових актів повноваженням міської ради чи її виконавчих органів і приймає рішення про винесення їх для подальшого обговорення на громадські слухання.

2.6. Право ініціативи про скликання громадських слухань не може бути обмежене за винятком внесення питань, які виходять за межі повноважень міської ради чи її виконавчих органів.

 

3. Предмет (питання) ініціативи з проведення громадських слухань

3.1. Громадські слухання можуть проводитись з будь-яких питань місцевого значення. Можливість вирішення питань місцевого значення повинна входити до повноважень органу місцевого самоврядування чи його посадових осіб.

3.2. В обов’язковому порядку громадські слухання проводяться з питань:

3.2.1. обговорення проекту статуту чи внесення до нього змін і доповнень (статутні слухання);

3.2.2. обговорення проекту міського бюджету, внесення до нього змін і доповнень та звітів про його виконання (бюджетні слухання);

3.2.3. обговорення проектів регуляторних актів у порядку встановленому Законом України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” (регуляторні слухання);

3.2.4. обговорення питань необхідності та економічної обґрунтованості затвердження чи внесення змін до тарифів з надання житлово-комунальних послуг у порядку встановленому Законом України „Про житлово-комунальні послуги” (тарифні слухання);

3.2.5. обговорення питань містобудівання у порядку встановленому Законом України „Про регулювання містобудівної діяльності”  (містобудівні слухання);

  1. заслуховування та обговорення звітів міського голови, депутатів, посадових осіб чи виконавчих органів міської ради (звітні слухання).
  2. перелік питань (проекти рішень) повинні бути розміщенні у відкритому доступі для будь-якого члена територіальної громади.

3.3. Громадські слухання не можуть проводитись з питань призначення, звільнення посадових осіб органів місцевого самоврядування міста Львова, а також питань, які входять до компетенції інших органів державної влади.

3.4. Громадські слухання також можуть проводитись з питань  затвердження програм соціально-економічного та культурного розвитку, встановлення місцевих податків і зборів відповідно до закону.

 

4. Ініціювання, оголошення і проведення громадських слухань

4.1. Суб’єкт ініціювання громадських слухань може звернутись до постійно діючої дорадчої комісії з питань громадських слухань з клопотанням про ініціювання проведення громадських слухань, проектом нормативно-правового акту чи кола питань, які пропонуються обговорити, а також обґрунтуванням необхідності їх внесення на громадські слухання.

4.2. Постійно діюча дорадча комісія з питань громадських слухань у 5-денний строк розглядає запропоновану ініціативу і приймає рішення про відповідність ініційованих питань компетенції органу місцевого самоврядування чи його посадовим особам та винесення відповідної ініціативи на громадські слухання, а також місце і час проведення громадських слухань.

4.3. Уповноважений виконавчий орган міської ради у 5-денний строк розміщує оголошення про проведення громадських слухань, інформацію про ініціатора та питання, які пропонуються обговорити та проект запропонованого нормативно-правового акту.

4.4. Громадські слухання проводять у 10-денний строк із моменту опублікування у визначеному друкованому ЗМІ та на офіційному сайті оголошення та інформації про проведення громадських слухань.

4.5. Обов’язки стосовно належної попередньої підготовки, запрошення посадових осіб, до компетенції яких входить дане питання та інших організаційних заходів здійснює уповноважений виконавчий орган міської ради за кошт міського бюджету у визначеному порядку.

4.6. Громадські слухання можуть проводитись у залі пленарних засідань міської ради, її виконавчого комітету, районних адміністраціях чи комунальних закладах культури міста у робочі дні – після 17 год., а у суботу – після 11 год.

4.7. Організацію проведення, реєстрацію учасників, надання інформаційних матеріалів, підготовку технічного супроводу та стенографування проведення слухань забезпечує уповноважений виконавчий орган міської ради. Юридичне управління міської ради із кожного питання, що виноситься на громадські слухання готує та оприлюднює на веб-сайті правову позицію не пізніше як за 5 днів до проведення слухань..

4.8. Участь, внесення пропозицій чи зауважень  у громадських слуханнях може брати будь-який член територіальної громади, який досяг 18-річного віку та має право голосу. Забороняється участь у громадських слуханнях зацікавлених працівників виконавчих органів чи комунальних підприємств, коли ці питання стосуються їх професійної діяльності, зокрема щодо встановлення чи зміни тарифів, формування бюджету чи звітних слухань.

4.9. Перед початком громадських слухань обирається відкритим голосуванням більшістю його учасників головуючий і секретар громадських слухань, які ведуть засідання, готують і підписують протокол засідання.

4.10. Питання проведення обговорень питань, внесення пропозицій та зауважень встановлюються регламентом слухань, який приймається перед початком слухань його учасниками.

4.11. Обов’язкову участь у громадських слуханнях беруть – ініціатор слухань, керівник профільного виконавчого органу та постійної комісії, керуючий справами виконкому та депутати міської ради – не менше 2-х представників від депутатської фракції.

4.11. За результатами обговорень, усіх висловлених пропозицій та зауважень приймається резолюція громадських слухань, яка заноситься до протоколу і є обов’язковою для розгляду представницькими та виконавчими органами міської ради.

4.12. Протокол і резолюція громадських слухань передається уповноваженому виконавчому органу  для оприлюднення на сайті міської ради у 5-денний строк з моменту їх проведення і негайно подається на розгляд міського голови чи профільної депутатської комісії.

 

5. Врахування результатів громадських слухань

5.1. Постійні комісії, посадові особи та виконавчі органи міської ради зобов’язані у 5-денний строк за участі ініціаторів громадських слухань та уповноважених слуханнями членів територіальної громади розглянути протокол і резолюцію слухань.

5.2. За результатами розгляду пропозицій та зауважень висловлених під час громадських слухань приймається рішення про підтримку або відхилення протоколу, резолюції та висловлених пропозицій та зауважень. Дане рішення повинно бути належно обґрунтоване та внесене до виконання у встановленому порядку. У разі потреби можуть проводитись повторні громадські слухання.

5.3. Питання, які належать до виключної компетенції міської ради і були предметом громадських слухань повинні на найближчому засіданні розглянуті та прийнято по їх суті рішення про затвердження нормативного-правового акту, внесенні змін до діючих актів міської ради, вжиття заходів реагування у визначеному порядку або їх відхилення із належним обґрунтуванням.

 

6. Особливості проведення окремих видів громадських слухань

6.1. Обговорення проекту статуту чи внесення до нього змін і доповнень (статутні слухання) ініціюються та проводяться у місячний термін із моменту оголошення про їх проведення із опублікуванням повного тексту редакції Статуту чи змін до нього у друкованому засобі масової інформації тиражем не менше 20 тис.примірників. Дані слухання обов’язково проводяться у кожному районі міста окремо з метою отримання максимальної кількості відгуків та зауважень.

6.2. Обговорення проекту міського бюджету, внесення до нього змін і доповнень та звітів про його виконання (бюджетні слухання) проводяться у кожному районі міста окремо з метою отримання максимальної кількості відгуків та зауважень.

6.3. Обговорення проектів регуляторних актів (регуляторні слухання) проводяться за участі об’єднань підприємців, що зареєстровані і діють у м.Львові, усіх членів профільної постійної комісії під головуванням заступника міського голови. Проект регуляторного акту разом із аналізом регуляторного впливу повинен бути опублікований на веб-сайті міської ради та  в офіційному друкованому виданні міської ради не пізніше 10 днів до дня проведення слухань.

6.4. Обговорення питань затвердження чи внесення змін до тарифів з надання житлово-комунальних послуг (тарифні слухання) можуть бути загальноміського та будинкового значення.

Ініціатор слухання за 20 днів до їх проведення оприлюднює економічні обґрунтування необхідності коригування тарифів із детальними поясненнями і розрахунками.

Протокол громадських слухань з тарифних питань укладається із значенням персональних даних усіх присутніх на слуханнях жителів та підписується уповноваженими представниками громадськості.

Резолюція та рішення, що приймаються за результатами міських та будинкових громадських слухань з тарифних питань, а також примірники протоколів слухань у 3-денний строк оприлюднюються на веб-сайті міської ради та доводяться до відома в спосіб зручний для членів територіальної громади.

Результати даних слухань підлягають негайному розгляду на засіданні виконавчого комітету та зупиняють процедуру затвердження відповідного виду тарифів.

6.5. Обговорення питань містобудування (містобудівні слухання) проводяться за участі усіх членів профільної постійної комісії, керівника профільного виконавчого органу під головуванням заступника міського голови.

6.6. Заслуховування та обговорення звітів міського голови, депутатів, посадових осіб чи виконавчих органів міської ради (звітні слухання) проводяться у кожному районі міста окремо. Тексти звітів за 10 днів до їх проведення публікуються на офіційному веб-сайті міської ради та у друкованих засобах масової інформації.

6.7. Слухання з інших питань місцевого значення проводяться у порядку передбаченому даним положенням.

 

................................................................................................

Положення про органи самоорганізації населення у м. Львові

 

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ:

курсив— нововведення запроваджені ЛМР порівняно із нормами Закону.

Сірий колір — запропоновані зміни та доповнення.

 

Стаття 1. Основні терміни, використані у цьому Положенні

Основні терміни, використані у Положенні про органи самоорганізації населення у м. Львові (надалі – Положення), мають таке значення:

органи самоорганізації населення (надалі - ОСН)- представницькі органи мешканців м. Львова, що створюються у формі будинкових, вуличних, квартальних комітетів, комітетів мікрорайону, комітетів району у м. Львові для вирішення окремих питань місцевого значення;

місцеві жителі (надалі - мешканці)– люди (громадяни України, іноземці, особи без громадянства, біженці, вимушені переселенці), які на законних підставах проживають на відповідній території у межах міста Львова;

питання місцевого значення- питання, пов'язані з життєдіяльністю людей за місцем проживання та розвитком м. Львова, які віднесені відповідно до Конституції України, Законів України, а також Статуту територіальної громади м. Львова (надалі – Статут) та цього Положення до предметів відання місцевого самоврядування, а також інші питання, які не входять до виключної компетенції органів державної влади України;

власні повноваження органу самоорганізації населення- повноваження, надані Львівською міською радою відповідному органу самоорганізації населення під час його утворення відповідно до Конституції України, Законів України, а також Статуту;

делеговані повноваження органу самоорганізації населення- повноваження Львівської міської ради, якими вона додатково може наділяти орган самоорганізації населення.

Стаття 2. Статус ОСН

1. ОСН є представницькими органами мешканців м. Львова, які на законних підставах проживають на відповідній території і які утворюються ними для вирішення окремих питань місцевого значення.

2. ОСН є складовою частиною системи місцевого самоврядування у м. Львові.

3. Ініціатива в утворенні органів самоорганізації населення належить мешканцям відповідної території.
4. ОСН створюються у формі будинкових, вуличних, квартальних комітетів, комітетів мікрорайону, комітетів району у м. Львові.

4-1. Система ОСН включає в себе:

- Загальні збори, конференції;

- Комітети мікрорайонів, районів у місті Львові;

- Комітети вулиць, кварталів, будинків.

5. Всі органи самоорганізації населення у м. Львові, незалежно від розмірів території, на якій вони утворені та здійснюють свою діяльність, мають рівний правовий статус.

6. ОСН самостійні у своїй діяльності. Вони не мають над собою вищестоящих органів та організацій.

7. З метою сприяння діяльності органів самоорганізації населення, координації діяльності цих органів та надання їм організаційної і методичної допомоги мешканці – члени територіальної громади м. Львова на добровільній основі можуть утворювати Львівську міську, районні у м. Львові, мікрорайонні, вуличні тощо асоціації, союзи та інші об'єднання органів самоорганізації населення.

8. Виключена.

9. ОСН сприяють створенню умов для реалізації кожним мешканцем – членом територіальної громади м. Львова його невід’ємного права на участь у місцевому самоврядуванні, функціонують у взаємодії з територіальною громадою м. Львова, її органами, об'єднаннями громадян, політичними партіями, а також розташованими на відповідній території підприємствами, установами, організаціями.

10. У своїй діяльності ОСН керується Конституцією України, Законами України “Про місцеве самоврядування в Україні", "Про органи самоорганізації населення", іншими Законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, рішеннями міської ради та її виконавчого комітету, міських референдумів, Статутом, розпорядженнями Львівського міського голови, цим Положенням, а також положеннями про відповідні органи самоорганізації населення, рішеннями загальних зборів мешканців за місцем проживання, які їх обрали.

11. ОСН створюються та діють у межах Конституції України, Законів України та Статуту, їх діяльність не може суперечити інтересам територіальної громади м. Львова.

Стаття 3. Завдання ОСН

Основними завданнями органу самоорганізації населення є:

1. Створення умов для участі мешканців у вирішенні питань місцевого значення у межах Конституції України і Законів України.

2. Задоволення соціальних, культурних, побутових та інших потреб мешканців через сприяння у наданні їм відповідних послуг.

3. Участь у реалізації соціально-економічного, культурного розвитку відповідної території, інших місцевих програм.

Стаття 4. Статус ОСН як юридичної особи

1. Орган самоорганізації населення наділяється правами юридичної особи, має самостійний баланс, рахунки в установах банків, основні та оборотні засоби, гербову печатку, бланки зі своїм найменуванням.

Стаття 5. Принципи організації та діяльності ОСН

Організація та діяльність органу самоорганізації населення грунтуються на принципах:

1. Законності.

2. Пріоритету інтересів мешканців будинку, кількох будинків, вулиці, кварталу, мікрорайону, району у м. Львові.

3. Врахування інтересів територіальної громади м. Львова.

4. Гласності та врахування громадської думки.

5. Захисту прав, свобод та законних інтересів мешканців відповідного будинку, кількох будинків, вулиці, кварталу, мікрорайону, району у м. Львові.

6. Безпосередньої участі населення у розробці, прийнятті і реалізації рішень щодо облаштування відповідної території.

7. Добровільності стосовно взяття на себе власних повноважень щодо вирішення питань місцевого значення.

8. Добровільності взяття на себе делегованих міською радою повноважень.

9. Правової, організаційної та матеріально-фінансової самостійності у вирішенні питань у межах своїх повноважень.

10. Колегіальності.

11. Виборності, підзвітності, підконтрольності та відповідальності перед мешканцями, які обрали орган самоорганізації населення.

12. Підзвітності, підконтрольності та відповідальності перед міською радою.

13. Взаємодії з органами місцевого самоврядування, колективами підприємств та організацій, громадськими організаціями та політичними партіями.

Стаття 6. Право мешканців обирати та бути обраними до ОСН

1. Обирати та бути обраними до ОСН у порядку, визначеному Законами України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про органи самоорганізації населення" та цим Положенням, можуть мешканці, які постійно або переважно проживають на відповідній території.

2. Забороняються будь-які обмеження права мешканців, які проживають на відповідній території, на участь у діяльності відповідного органу самоорганізації населення залежно від їх раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, терміну проживання на відповідній території, за мовними або іншими ознаками.

Стаття 7. Територія, у межах якої діє ОСН

1. ОСН створюється за територіальною ознакою.

2. Територією, у межах якої діє орган самоорганізації населення, може бути частина території м. Львова, району у місті, територія мікрорайону, кварталу, вулиці, кількох будинків, будинку, у межах якої проживають мешканці, які обрали цей орган.

3. Територія, у межах якої діє ОСН, визначається рішенням ради, що дала дозвіл на створення:

3.1. Вуличного, квартального комітету - у межах території кварталу, кількох, однієї або частини вулиці з прилеглими провулками у місцях індивідуальної забудови.

3.2. Комітету мікрорайону – у межах території окремого мікрорайону, житлово-експлуатаційної організації у місті.

3.3. Будинкового комітету – у межах будинку (кількох будинків) у державному і громадському житловому фонді та фонді житлово-будівельних кооперативів.

3.4. Комітету району у місті — у межах одного або кількох районів у місті.

4. Рішення щодо визначення території, у межах якої діє ОСН, приймається виходячи з соціально-економічної та територіальної цілісності міста, з урахуванням пропозицій загальних зборів , конференцій.

5. На одній і тій же території не можуть одночасно функціонувати два і більше ОСН одного рівня.

Стаття 8. Місце розташування ОСН

1. Кожний орган самоорганізації населення має свою юридичну адресу, яка в обов'язковому порядку вказується у положенні про відповідний орган самоорганізації населення.

Стаття 9. Порядок ініціювання створення ОСН

1. Для обрання ОСН мешканці відповідної території проводять загальні збори.

2. З ініціативою про створення ОСН до Львівської міської ради можуть звернутися загальні збори мешканців за місцем проживання за умови, якщо у них брало участь (було представлено) не менше половини мешканців відповідної території, які мають право голосу.

3. На загальних зборах мешканців за місцем проживання обирається також ініціативна група, члени якої будуть представляти інтереси мешканців - учасників зборів у міській раді.

4. Для скликання та проведення загальних зборів мешканців за місцем проживання з приводу створення ОСН та обрання ОСН не потребується спеціального дозволу Львівської міської ради.

5. Рішення зборів приймається більшістю голосів їх учасників.

6. Ініціативна група подає до міської ради заяву про створення ОСН, протокол загальних зборів мешканців за місцем проживання про ініціювання створення органу самоорганізації населення із зазначенням основних напрямів діяльності створюваного ОСН, а також список учасників загальних зборів мешканців за місцем проживання із зазначенням прізвища, імені, по батькові, року народження, серії і номера паспорта та домашньої адреси кожного учасника цих зборів.

Стаття 9-1. Порядок скликання загальних зборів жителів.

1. Основою самоорганізації населення є загальні збори жителів, які фактично проживають на відповідній території, або конференція їх представників.

2. Про скликання загальних зборів, конференцій, на яких планується розгляд питання про ініціювання створення ОСН та обрання його членів, не менш ніж за 7 днів повідомляється міська рада та відповідна районна адміністрація та в інших випадках - тільки районна адміністрація.

У повідомленні про скликання загальних зборів (конференції), на якому (якій) планується розгляд питання про створення ОСН, повинна бути вказана наступна інформація:

- Дата і час проведення загальних зборів, конференції;

- Місце проведення загальних зборів, конференції;

- Територія, в рамках якої передбачається створити ОСН;

- Кількість квартир в житловому будинку (будинках) і (або) кількість приватних будинків, розташованих на території, в рамках якої передбачається створити ОСН.

Після отримання повідомлення, районна адміністрація за дорученням секретаря міської ради або самостійно готує текст інформаційного оголошення, в якому повинна міститися інформація про дату, час і місце проведення загальних зборів, конференції. Підготовлений текст оголошення не пізніше, ніж за 5 днів до проведення загальних зборів, конференції повинен бути переданий в засоби масової інформації. Засоби масової інформації, засновником яких є міська рада, зобов'язані опублікувати (озвучити) текст поданого районною адміністрацією оголошення не пізніше, ніж за 2 дні до проведення загальних зборів, конференції.

У разі проведення конференції, квоту представництва жителів відповідної території визначає ініціативна група в кількості не менше 3 чоловік, що проживає на даній території, з ініціативи якої скликається вказана конференція. При цьому квота представництва на конференції встановлюється в наступних розмірах:

- При створенні будинкового комітету - не менше ніж по одному представнику від кожної квартири;

- При створенні квартального комітету - не менше ніж по одному представнику від 5 приватних будинків;

- При створенні вуличного комітету - не менше ніж по одному представнику від 10 приватних будинків;

- При створенні комітету мікрорайону або району у місті - не менш ніж по одному представнику від 20 приватних будинків та (або) не менше ніж один представник від 40 квартир в багатоквартирних житлових будинках.

Чергові загальні збори, конференція скликаються міським головою, органами місцевого самоврядування м. Львова, відповідним ОСН в міру необхідності, але не рідше одного разу на рік.

Позачергові загальні збори, конференція скликаються за ініціативою не менш ніж 5% жителів, які фактично проживають на території відповідного ОСН.

Кожен представник при реєстрації на конференції з розгляду питання про ініціювання, створенні квартального, вуличного комітету, комітету селища, житлового комплексу або мікрорайону, повинен пред'явити і надати оригінал протоколу зборів мешканців вулиці в мікрорайонах індивідуальної житлової забудови, розташованих на території, в рамках якої передбачається створити орган самоорганізації населення, делегують йому повноваження по представництву їх інтересів на конференції.

3. Районні адміністрації надають всебічну допомогу в проведенні загальних зборів, конференції, їх матеріально-технічного забезпечення, в тому числі за рахунок сум, передбачених міським бюджетом на такі цілі.

4. У роботі загальних зборів, конференцій можуть брати участь особи, які досягли 18-річного віку, не позбавлені судом дієздатності і фактично проживають на відповідній території.

Особи, що фактично не проживають на відповідній території, можуть брати участь в роботі загальних зборів, конференцій з правом дорадчого голосу.

5. Загальні збори, конференції правомочні, якщо в їх роботі бере участь безпосередньо або представлені не менше половини жителів відповідної території.

Стаття 9-2. Компетенція загальних зборів жителів.

1. До виключної компетенції загальних зборів, конференцій належить:

- Прийняття рішень про створення та дострокове припинення повноважень ОСН;

- Прийняття положення про ОСН, а також внесення до нього змін і доповнень;

- Визначення кількісного складу ОСН та його ревізійної комісії;

- Обрання ініціативної групи, яка буде представляти інтереси жителів відповідної території у взаєминах з міською радою та виконавчим комітетом до сформування персонального складу ОСН;

- Визначення кількісного і персонального складу виборчої комісії з виборів керівника ОСН, його заступника (заступників), секретаря, а також членів ОСН;

- Обрання та дострокове припинення повноважень керівника, його заступника (заступників), секретаря, а також членів ОСН, його ревізійної комісії;

- Визначення терміну повноважень ОСН та його ревізійної комісії;

- Прийняття рішень щодо щорічних звітів ОСН та його ревізійної комісії;

- Прийняття рішень про встановлення розміру оплати штатних працівників ОСН, членів його ревізійної комісії (на період проведення ревізій) за рахунок доходів від власної фінансово-господарської діяльності;

- Прийняття рішень про введення місцевих зборів на основі добровільного самооподаткування податком;

- Затвердження програм діяльності ОСН;

- Розгляд та затвердження кошторисів доходів і видатків ОСН, а також затвердження звітів про їх виконання.

2. Загальні збори або конференція можуть прийняти до свого розгляду й інші питання, що зачіпають інтереси жителів відповідної території.

Стаття 9-3. Рішення загальних зборів (конференції).

1. Рішення загальних зборів, конференцій приймаються простою більшістю голосів присутніх і оформляються протоколом.

Усі рішення загальних зборів або конференцій протягом 10 днів у письмовій формі доводяться до відома міської ради та відповідної районні адміністрації.

Стаття 10. Порядок надання дозволу на створення ОСН

1. Дозвіл на створення ОСН надає Львівська міська рада.

2. Питання про створення ОСН, подане на розгляд міської ради, розглядається на найближчому пленарному засіданні ради за участю членів ініціативної групи зборів мешканців за місцем проживання.

2-1. При прийнятті міською радою рішення про надання згоди на створення ОСН сесія бере до уваги завірений головою та секретарем загальних зборів, конференції протокол загальних зборів, конференції про ініціювання створення ОСН із зазначенням основних напрямів його діяльності, з додатком списку осіб, які брали участь у загальних зборах, конференції з зазначенням прізвища, імені, по батькові, року народження, серії і номера паспорта або іншого документа, що посвідчує особу, домашньої адреси і особистого підпису учасників.

3. Рішення міської ради про надання дозволу на створення ОСН доводиться до відома мешканців у порядку, встановленому Законами України, Статутом, а також цим Положенням.

4. Львівська міська рада може відмовити у наданні дозволу на створення ОСН, якщо ініціювання створення ОСН було здійснено з порушенням вимог, встановлених законодавством України та цим Положенням.

5. Рішення міської ради про відмову у наданні дозволу на створення органу самоорганізації населення може бути оскаржено до суду у встановленому порядку.

Стаття 11. Загальні положення обрання ОСН

1. ОСН обирають загальні збори мешканців за місцем проживання на основі загального, рівного виборчого права через таємне голосування мешканців, які на законних підставахпроживають на відповідній території.

2. Право голосу на виборах мають мешканці, які досягли на день їх проведення вісімнадцяти років. Не мають права голосу мешканці, яких визнано судом недієздатними. Загальний склад ОСН визначається на загальних зборах жителів за місцем проживання.

3. Організація проведення загальних зборів мешканців за місцем проживання покладається на виконавчий комітет Львівської міської ради або районні адміністрації у м. Львові.

4. ОСН обирається у складі керівника, заступника (заступників) керівника, секретаря, інших членів.

5. Обраними до складу ОСН вважаються особи, які одержали більше половини голосів учасників загальних зборів мешканців за місцем проживання.

6. Члени ОСН можуть бути достроково відкликані за рішенням загальних зборів мешканців за місцем проживання, які створили цей орган.

7. Переобрання ОСН, відкликання, обрання окремих його членів замість вибулих чи зміна кількісного складу ОСН здійснюється на загальних зборах мешканців за місцем проживання у порядку, встановленомуЗаконами України, Статутом, а також цим Положенням.

Стаття 11-1. Вибори ОСН.

1. Вибори ОСН проводяться на загальних зборах, конференції на основі загального, рівного виборчого права шляхом таємного голосування після отримання згоди міської ради на створення відповідного ОСН.

Підготовка і проведення виборів ОСН здійснюється відкрито і гласно. Витрати, пов'язані з підготовкою і проведенням виборів, здійснюються за рахунок коштів відповідної районної адміністрації, в тому числі за рахунок сум, передбачених міським бюджетом на такі цілі.

2. З метою організації видачі бюлетенів для виборів, організації голосування, підрахунку голосів і визначення результатів виборів, загальними зборами, конференцією відкритим голосуванням утворюється виборча комісія в кількості не менше 3 чоловік з числа осіб які беруть участь в роботі загальних зборів, конференції і мають право голосу. Обраними до складу виборчої комісії вважаються особи, які отримали відносну більшість голосів учасників загальних зборів, конференції.

3. Правом висувати кандидатів на посади керівника ОСН, його заступника (заступників), секретаря, а також членів ОСН має будь-яка особа, яка має право голосу і проживає на території діяльності ОСН. Один учасник загальних зборів, конференції може висунути таку кількість кандидатів на посаду керівника ОСН, його заступника (заступників), секретаря та членів ОСН, яке не перевищує кількості відповідних посад.

Одне і те ж особою може бути внесено тільки в один з бюлетенів для голосування: з виборів керівника ОСН, його заступника (заступників), секретаря або члена ОСН.

Стаття 11-2. Виборчий бюлетень.

1.Обов'язок оперативного виготовлення бюлетенів для голосування покладається на відповідну районну адміністрацію.

Бюлетені для голосування повинні бути виготовлені негайно після завершення процедури висування кандидатів на посади керівника ОСН, його заступника (заступників), секретаря та членів ОСН в кількості, що відповідає числу учасників загальних зборів, конференції, що володіють правом вирішального голосу. Районна адміністрація виготовляє окремо бюлетені для виборів керівника ОСН, його заступника (заступників), секретаря та членів ОСН.

У бюлетені для голосування повинна бути вказана дата, місто і район проведення виборів, назва ОСН, про те, на заміщення якої посади проводяться вибори, прізвище, ім'я, по батькові, рік народження, домашня адреса кандидатів, а також рядок для голосування «Проти всіх кандидатів». Кожен бюлетень після його виготовлення повинен бути завірений печаткою відповідної районної адміністрації (форму бюлетеня див. додаток 1). Після виготовлення бюлетенів і запевнення їх печаткою вони негайно передаються до відповідної виборчої комісії.

Районна адміністрація вживає заходів по виготовленню кабінок і скриньок для таємного голосування. Кабінки для таємного голосування повинні бути встановлені в залі, де проводяться загальні збори, конференція до початку їх роботи.

Ящики для голосування повинні бути опечатані членами виборчої комісії безпосередньо перед початком голосування в присутності осіб, які беруть участь у загальних зборах, конференції.

2. Видача бюлетенів учасникам загальних зборів, конференції здійснюється членами виборчої комісії тільки особам, зареєстрованим як учасник загальних зборів, конференції і мають право голосу. Для отримання бюлетеня кожен учасник загальних зборів, конференції повинен пред'явити паспорт або інший документ що засвідчує особу, а після внесення в список голосуючих (додаток 2) його прізвища, імені, по батькові, домашньої адреси, серії та номера паспорта або іншого документа, що посвідчує особу, - розписатися за отримання бюлетенів для голосування. Після видачі виборчих бюлетенів кожному учаснику загальних зборів, конференції член виборчої комісії, який видав його, зобов'язаний засвідчити цей факт своїм підписом.

Час, відведений на видачу бюлетенів і голосування, визначається рішенням загальних зборів, конференції.

3. При виборах керівника ОСН, його заступника та секретаря кожна особа, яка приймає участь в голосуванні, має один голос.

У разі обрання двох і більше заступників керівника ОСН, а також при обранні членів ОСН, кожна особа, яка приймає участь в голосуванні, має кількість голосів, що відповідає кількості осіб, що обирається за даними бюлетенів.

4. Голос вважається поданим «ЗА» відповідного кандидата, якщо голосуючий у квадраті напроти прізвища кандидата поставив знак «Х» або інший знак, який свідчить про те, що голос відданий саме за даного кандидата.

Стаття 11-3. Визначення результатів виборів ОСН.

1. Визначення результатів виборів проводиться публічно в приміщенні для голосування. Ніхто не має права втручатися в роботу виборчої комісії. Районна адміністрація повинна вжити заходів до недопущення порушення громадського порядку як під час проведення висування кандидатів, видачі бюлетенів, голосування, підрахунку голосів, так і при оголошенні результатів виборів.

За результатами підрахунку голосів виборчою комісією з виборів керівника, заступника (заступників) керівника, секретаря та членів ОСН складається протокол у 3 (трьох) примірниках, які мають однакову юридичну силу, з яких один передається на зберігання до відповідної районної адміністрації, другий подається при реєстрації ОСН у виконавчий комітет, а третій зберігається у справах ОСН.

2. Обраними керівником ОСН, його заступником (заступниками), секретарем, членами ОСН вважаються особи, які отримали більше половини голосів учасників загальних зборів, конференції.

У випадку, якщо ніхто з осіб, включених до бюлетеня для голосування, не набрав необхідної кількості голосів, або якщо не були обрані всі заступники керівника або члени ОСН, то відразу після оголошення результатів виборів проводиться другий тур виборів.

В бюлетені з виборів керівника, заступника і секретаря ОСН вносяться по дві кандидатури, які отримали найбільшу кількість голосів під час першого туру виборів.

У разі проведення другого туру виборів заступників і членів ОСН в бюлетень вносяться кандидатури тих осіб, які не отримали необхідної кількості голосів під час першого туру голосування.

У випадку, якщо під час другого туру керівник ОСН, його заступник (заступники), секретар або члени ОСН не будуть обрані, то проводиться нове висунення кандидатів на відповідні посади.

3. Після оголошення результатів виборів виборча комісія негайно передає невикористані бюлетені, бюлетені подані проти всіх кандидатів, а також за кожного з кандидатів на зберігання до відповідної районної адміністрації, на яку покладається обов'язок забезпечити збереження зазначених бюлетенів протягом строку повноважень відповідного ОСН.

4. Інформація виборчої комісії про результати виборів фіксується в протоколі загальних зборів, конференції.

5. Повноваження виборчої комісії припиняються після передачі виборчих бюлетенів на зберігання до відповідної районної адміністрації за умови, що ОСН сформований в повному складі, визначеному загальними зборами, конференцією.

6. Термін повноважень персонального складу ОСН обчислюється з дня його обрання.

Стаття 12. Термін повноважень ОСН

1. ОСН обираються на строк повноважень Львівської міської ради, якщо інше не передбачено іншими рішеннями міської ради чи положенням про відповідний ОСН.

Стаття 13. Положення про ОСН

1. Загальні збори мешканців за місцем проживання на підставі рішення міської ради про створення ОСН відповідно до Конституції України, Законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про органи самоорганізації населення", інших законів та нормативно-правових актів України, Статуту, цього Положення затверджують Положення про ОСН та реєструють його у Львівський міський раді або її виконавчому органі.

2. ОСН звільняються від плати за реєстрацію їх положень.

3. Зміни або доповнення до положення вносяться за рішенням загальних зборів за місцем проживання з наступною їх реєстрацією у встановленому порядку.

4. Контроль за додержанням ОСН Положення про нього покладається на Львівську міську раду, її виконавчі органи, які здійснили реєстрацію ОСН.

Стаття 14. Легалізація органу самоорганізації населення

1. Легалізація органу самоорганізації населення є обов'язковою і здійснюється через його реєстрацію або повідомлення про заснування.

2. Реєстрацію ОСН здійснює управління державної реєстрації.

3. Для реєстрації ОСН уповноважені загальними зборами мешканців за місцем проживання їх представники подають до реєструючого органу заяву.

4. До заяви про реєстрацію ОСН додаються:

4.1. Копія рішення Львівської міської ради про надання дозволу на створення ОСН.

4.2. Протокол загальних зборів мешканців за місцем проживання з рішеннями про обрання членів ОСН та його персональний склад, про обрання членів ревізійної комісії ОСН,про затвердження Положення, про обрання уповноважених представників для проведення реєстрації ОСН.

4.3. Положення, затверджене загальними зборами мешканців за місцем проживання, у двох примірниках,

4.4. Персональний склад членів ОСН та ревізійної комісії цього органу із зазначенням прізвища, імені та по батькові, року народження, місця проживання.

5. Заяву про реєстрацію ОСН розглядає реєструючий орган у місячний термін з дня подання всіх необхідних документів відповідно до вимог чинного законодавства України, Статуту, а також цього Положення.

6. Орган, який здійснює реєстрацію, може проводити перевірку відомостей, що містяться у поданих на реєстрацію документах.

7. За результатами розгляду заяви приймається рішення про реєстрацію або відмову у реєстрації.

8. Підставою для відмови у реєстрації є обрання ОСН з порушенням вимог Конституції України, Законів України "Про місцеве самоврядування, в Україні", "Про органи самоорганізації населення", інших законів та нормативно-правових актів України, Статуту, а також цього Положення.

9. Про результати розгляду заяви орган, який здійснює реєстрацію,протягом 10 днів з дня прийняття рішення про реєстрацію або про відмову у реєстрації повідомляє уповноважених загальними зборами мешканців за місцем проживання їх представників.

10. Рішення про відмову у реєстрації ОСН може бути оскаржено у встановленому законодавством України порядку до суду.

11. У разі внесення змін до Положення до реєструючого органу подаються:

11.1. Заява, яку підписав керівникм ОСН.

11.2. Протокол загальних зборів жителів за місцем проживання про затвердження змін до положення, текст змін.

12. ОСН можуть легалізувати своє заснування через письмове повідомлення виконавчого органу Львівської міської ради.

Стаття 15. Власні повноваження ОСН

1. ОСН у межах території його діяльності під час його створення можуть надаватися такі повноваження:

1.1. Представляти інтереси мешканців будинку, вулиці, кварталу, мікрорайону, району у Львівській міській раді та її виконавчих органах, відповідній районній адміністрації, а також в органах державної влади.

1.2. Сприяти дотриманню Конституції України, Законів України, реалізації актів Президента України та органів державної виконавчої влади, Статуту, рішень, прийнятих через місцеві референдуми, рішень Львівської міської ради та її виконавчих органів, розпоряджень Львівського міського голови, голови відповідної районної адміністрації.

1.3. Приймати участь у розробці та подавати у встановленому порядку пропозиції до проектів місцевих програм соціально-економічного і культурного розвитку відповідних адміністративно-територіальних одиниць та проектів місцевого бюджету м. Львова.

1.4. Організовувати на добровільних засадах участь мешканців у здійсненні заходів щодо охорони довкілля, проведення робіт з благоустрою, озеленення та утримання у належному стані садиб, дворів, вулиць, площ, парків, кладовищ, братських могил; обладнання дитячих і спортивних майданчиків, кімнат дитячої творчості, клубів за інтересами тощо – з цією метою можуть утворюватися тимчасові або постійні бригади  використовуватися інші форми залучення населення.

1.5. Організовувати на добровільних засадах участь мешканців у здійсненні заходів щодо охорони пам’яток історії та культури, ліквідації наслідків стихійного лиха, будівництві і ремонті шляхів, тротуарів, комунальних мереж, об’єктів загального користування з дотриманням встановленого законодавством України порядку проведення таких робіт.

1.6. Подавати пропозиції щодо розташування промислових і продовольчих ринків, стоянок автомобільного транспорту, реклами.

1.7. Здійснювати контроль за якістю наданих громадянам, які проживають у жилих будинках на території діяльності ОСН, житлово-комунальних послуг, за якістю проведених у зазначених жилих будинках ремонтних робіт.

1.8. Надавати допомогу навчальним закладам, закладам та організаціям культури, фізичної культури і спорту у проведенні культурно-освітньої, спортивно-оздоровчої та виховної роботи серед населення, розвитку художньої творчості, фізичної культури і спорту, сприяти збереженню культурної спадщини, традицій народної культури, охороні пам'яток історії та культури. (виключено останні слова)

1.9. Організовувати допомогу громадянам похилого віку, інвалідам, сім'ям загиблих воїнів, військовослужбовців, малозабезпеченим та багатодітним сім'ям, а також самотнім громадянам, дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, вносити пропозиції цих питань до органів місцевого самоврядування.

1.10. Надавати необхідну допомогу органам пожежного нагляду у здійсненні протипожежних заходів, організовувати вивчення мешканцями правил пожежної безпеки, брати участь у здійсненні громадського контролю за дотриманням вимог пожежної безпеки.

1.11. Сприяти відповідно до законодавства України правоохоронним органам у забезпеченні ними охорони громадського порядку, а також заслуховувати повідомлення керівників цих органів про їх діяльність щодо охорони громадського порядку на відповідній території.

1.12. Розглядати звернення громадян відповідно до вимог чинного законодавства України та наданих повноважень, а також вести прийом громадян.

1.13. Вести облік громадян за віком, місцем роботи чи навчання, які мешкають у межах території діяльності ОСН.

1.14. Сприяти депутатам міської ради (виключено слова “обласної ради та депутатам Верховної Ради України”)в організації їх зустрічей з виборцями, прийому громадян і проведенні іншої роботи у виборчих округах.

1.15. Скликати загальні збори мешканців за місцем проживання для обговорення питань, які належать до їх відання.

1.16. Інформувати мешканців про діяльність ОСН, організовувати обговорення проектів рішень ОСН з найважливіших питань.

1.17. Засновувати у встановленому порядку свої засоби масової інформації, видавати бюлетені з повідомленнями про свою діяльність та прийняті рішення.

1.18. Виступати за клопотаннями та дорученнями окремих мешканців їх представниками у суді.

1.19. Вирішувати інші питання, віднесені Конституцією України, Законами України, Статутом, а також цим Положенням до відання ОСН.

2. ОСН набуває власних повноважень з дня його легалізації у порядку, встановленому законодавством України.

3. ОСН не може бути позбавлений власних повноважень до припинення його діяльності у встановленому законодавством України порядку, крім випадків, передбачених законодавством України.

4. Львівська міська рада передає органу самоорганізації населення відповідні кошти, а також матеріально-технічні та інші ресурси, необхідні для реалізації зазначених власних повноважень, здійснює контроль за їх виконанням.

Стаття 16. Делеговані повноваження Львівської міської ради

1. Львівська міська рада уповноважена додатково наділяти частиною своїх повноважень ОСН з одночасною передачею йому додаткових коштів, а також матеріально-технічних та інших ресурсів, необхідних для здійснення цих повноважень, здійснює контроль за їх виконанням.

2. Делегування повноважень міської ради ОСН відбувається через укладання з цим органом договору про делегування йому відповідних повноважень, який укладається на підставі рішення Львівської міської ради.

3. Договір укладається на виконання делегованих ОСН повноважень, на виконання обумовлених робіт та надання послуг.

4. У договорі повинні зазначатися зміст делегованих повноважень, обсяг та терміни виконання робіт та послуг, порядок фінансування, умови виділення майна, обов'язки сторін.

5. Делегування повноважень міської ради ОСН може носити разовий, строковий або безстроковий характер.

6. Львівська міська рада не може делегувати ОСН повноваження, віднесені Законами України до виключної компетенції ради, її виконавчих органів.

7. За рішенням Львівської міської ради ОСН може бути достроково позбавлений повноважень, делегованих йому міською радою.

8. Якщо рішення Львівської міської ради про наділення ОСН повноваженням ради не забезпечене фінансами та майном, загальні збори мешканців за місцем проживання, на яких обирався цей орган,можуть на цій підставі відмовитись від виконання цих делегованих повноваженьта одночасно звернутися до Львівської міської ради про виключення такого повноваження з числа делегованих ОСН.

Стаття 16-1. Права ОСН.

1. ОСН, зареєстровані виконавчим комітетом, мають право:

- Відкривати рахунки в установах банків, виготовляти печатку, бланки зі своїм найменуванням та інші атрибути юридичної особи;

- Самостійно використовувати наявні фінансові ресурси відповідно до цілей своєї діяльності;

- Створювати за рахунок власних або переданих коштів, добровільних внесків і пожертвувань фізичних та юридичних осіб, об'єднань громадян об'єкти комунально-побутового і соціально-культурного призначення, забезпечувати їх утримання і експлуатацію;

- Засновувати в установленому законодавством порядку підприємства, засновані на колективній власності жителів відповідної території, в тому числі ремонтні і з надання побутових послуг;

- Укладати договори з юридичними і фізичними особами, пов'язані з їх участю у вирішенні соціально-економічних задач на даній території;

- Розробляти та надавати органам місцевого самоврядування м. Львова проекти планів і програм розвитку відповідної території для використання їх у складі планів соціально-економічного та культурного розвитку і програм, прийнятих міською радою;

- Надавати органам місцевого самоврядування м. Львова рекомендації з питань відведення землі на території даного ОСН, будівництва та розширення на цій території підприємств та інших об'єктів виробничого і соціально-культурного призначення, про необхідність і доцільність розміщення підприємств торгівлі, громадського харчування, побутового обслуговування, шкіл, поліклінік та інших соціально-культурних установ, режиму їх роботи, а також режиму транспортного обслуговування цієї території;

- Користуватися земельними ділянками в порядку, передбаченому законодавством;

- Виступати замовником по будівельним і ремонтним роботам, які здійснюються за рахунок коштів, що знаходяться в розпорядженні цього ОСН;

- Приймати на свій баланс майно, створене за рахунок коштів і трудової участі населення, що проживає на відповідній території, на праві спільної власності або передане йому міською радою на праві оперативного управління;

- Об'єднувати на договірних засадах власні кошти та кошти юридичних і фізичних осіб, для будівництва та утримання різних об'єктів комунально-побутового і соціально-культурного призначення, отримувати під свою відповідальність кредити і надавати позики з власних коштів, купувати акції та облігації;

- Здійснювати іншу фінансово-господарську діяльність, передбачену чинним законодавством.

Стаття 17. Фінансова основа ОСН

1. Фінансовою основою діяльності ОСН є:

1.1. Кошти міського бюджету м. Львова, які надає йому Львівська міська рада для здійснення наданих та делегованих ОСН повноважень.

1.2. Добровільні внески фізичних і юридичних осіб.

1.3. Інші надходження, не заборонені законодавством України.

2. Фінансові кошти, необхідні для здійснення ОСН своїх повноважень, щорічно мають передбачатися у міському бюджеті м. Львова.

3. ОСН має право самостійно використовувати фінансові ресурси, отримані з міського бюджету м. Львова, відповідно до статутних цілей та програмам соціально-економічного розвитку.

Стаття 18. Матеріальна основа діяльності ОСН

1. Матеріальною основою діяльності ОСН є майно, передане йому Львівською міською радою в оперативне управління.

2. ОСН можуть мати у власності об'єкти соціально-побутового призначення, створені за власні кошти або у порядку дольової участі разом з підприємствами, установами, організаціями, іншими суб'єктами на договірних засадах.

3. ОСН для виконання своїх повноважень користується майном згідно з призначенням цього майна.

Стаття 19. Гласність роботи і підзвітність ОСН

1. ОСН інформує мешканців про своє місце розташування, час роботи і прийому громадян.

Друковані засоби масової інформації міської ради зобов'язані надавати ОСН сприяння в інформуванні мешканців міста про склад обраних ОСН, території їх діяльності, а також про своє місце знаходження, час роботи і прийому жителів.

2. ОСН, його ревізійна комісіяне рідше одного разу на рік звітує про свою діяльність на загальних зборах мешканців за місцем проживання.

3. Мешканці, які проживають на території дії ОСН, мають право знайомитися з його рішеннями, а також отримувати засвідчені секретарем цього органу копії рішень, прийнятих ОСН.

Стаття 20. Організація роботи ОСН

1. Формою роботи ОСН є засідання.

2. Засідання ОСН скликають його керівник або заступник керівника за необхідністю, але не рідше одного разу на квартал.

3. Порядок позачергового скликання засідання ОСН визначає Положення про цей орган.

4. Засідання ОСН є правомочним, якщо у ньому бере участь більше половини його загального складу.

5. Для забезпечення роботи ОСН може утворювати комісії, робочі групи, інші свої органи у порядку, визначеному у Положенні про цей орган.

Стаття 21. Рішення ОСН

1. ОСН може приймати рішення організаційно-розпорядчого характеру з питань, віднесених до його повноважень.

2. Рішення ОСН, прийняті ними в межах своїх повноважень, підлягають обов'язковому розгляду і прийняття по них заходів у встановлені законодавством терміни тими органами місцевого самоврядування м.Львова, яким вони адресовані.

3. Рішення, прийняті ОСН у межах його власних повноважень, є обов'язковими для виконання всіма фізичними та юридичними особами, на адресу яких вони винесені, на території, у межах якої діє цей ОСН.

4. Рішення, прийняті ОСН у межах, делегованих йому Львівською міською радою, є обов'язковими для виконання всіма фізичними та юридичними особами, на адресу яких вони винесені, на території, у межах якої діє цей ОСН.

5. Рішення ОСН вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини загального складу цього органу.

6. Рішення ОСН, що не відповідають чинному законодавству України або прийняті з питань, не віднесених до його повноважень, зупиняє Львівська міська рада з одночасним зверненням до суду про скасування такого рішення.

Стаття 22. Правовий статус членів ОСН

1. Члени ОСН виконують свої обов'язки на громадських засадах.

2. За рішенням загальних зборів мешканців за місцем проживання керівник і секретар ОСН можуть працювати у ньому на постійній основі з оплатою їх праці за рахунок коштів, переданих ОСН.

Стаття 23. Статус керівника ОСН

1. Керівник ОСН - особа, яка обирається на загальних зборах мешканців за місцем проживання та очолює ОСН і наділена відповідними повноваженнями у здійсненні організаційно-розпорядчих функцій у порядку, передбаченому Положенням про цей орган.

2. Керівником ОСН не може бути особа, яка є народним депутатом України, депутатом обласної ради, депутатом міської ради, а також посадова особа органів місцевого самоврядування, яка має відповідні посадові повноваження у здійсненні організаційно-розпорядчих та консультативно-дорадчих функцій.

3. Керівник ОСН:

- Організовує роботу ОСН, скликає і веде його засідання;

- Організовує виконання рішень ОСН;

- Сприяє органам виконавчої влади та місцевого самоврядування в організації виконання нормативних актів;

- Є розпорядником поточного банківського рахунку та інших рахунків ОСН;

- Представляє інтереси ОСН у відносинах з громадянами, об'єднаннями громадян, а також підприємствами, установами, організаціями усіх форм власності;

- Дає доручення своєму заступнику (заступникам), секретарю і членам ОСН, розподіляє обов'язки серед членів ОСН;

- Веде особистий прийом громадян;

- Контролює правильність ведення документації ОСН;

- Підписує рішення та інші документи від імені ОСН;

- Несе персональну відповідальність за результати фінансово-господарської та інших видів діяльності ОСН;

- Виконує доручення ОСН;

- Здійснює інші повноваження, віднесені законодавством, а також положенням про відповідний ОСН до його компетенції.

4. У разі відсутності керівника ОСН або неможливості виконання ним своїх обов'язків з інших причин його повноваження виконує заступник керівника або секретар у порядку і межах, передбачених цим Положенням,а також прийнятим на його основі Положенням про відповідний ОСН. На цих осіб поширюються положення про несумісність посад, перелічених у пункті 2 цієї статті.

Стаття 24. Повноваження секретаря ОСН

1. Секретар ОСН обирається за пропозицією керівника ОСН на першому засіданні цього органу.

2. Секретар ОСН:

2.1. Організовує підготовку засідання ОСН та питань, що подаються на його розгляд.

2.2. Забезпечує ведення діловодства.

2.3. Забезпечує своєчасне доведення до відповідних підприємств, установ та організацій і фізичних осіб рішень ОСН.

2.4. Контролює виконання рішень ОСН.

2.5. Виконує інші обов'язки, передбачені цим Положенням, а також прийнятим на його основі Положенням про відповідний ОСН.

3. У разі відсутності керівника ОСН та його заступника або неможливості виконання ними своїх обов'язків з інших причин повноваження керівника цього органу виконує секретар у порядку і межах, передбачених цим Положенням, а також прийнятим на його основі Положенням про відповідний ОСН.

Стаття 24-1. Підстави припинення членства в ОСН.

1. Повноваження керівника, його заступника (заступників), секретаря та інших членів ОСН може бути достроково припинено за рішенням загальних зборів (конференції) більшістю голосів від числа присутніх в наступних випадках:

- Порушення Конституції, законів України;

- За особистою заявою на ім'я загальних зборів (конференції) з проханням про складення з себе повноважень;

- Через неможливість виконання своїх обов'язків за станом здоров'я;

- Переїзд на інше місце проживання за межі території діяльності відповідного ОСН;

- Набрання законної сили відносно нього обвинувального вироку;

- Невідповідності його діяльності інтересам територіальної громади міста Львова;

- Визнання його судом недієздатним, безвісно відсутнім або оголошення його померлим;

- Його смерті.

2. Ініціювати питання про припинення повноважень керівника, заступника (заступників) керівника, секретаря та інших членів ОСН може не менше однієї третини членів ОСН або постійна комісія міської ради, до відання якої належить сфера самоорганізації населення.

Стаття 25. Контроль за фінансовою діяльністю ОСН

Контроль за фінансовою діяльністю ОСН у межах своїх повноважень здійснюють:

1. Львівська міська рада, відповідна районна адміністрація.

2. Орган, який здійснив реєстрацію ОСН.

3. Ревізійна комісія ОСН.

4. Загальні збори мешканців за місцем проживання.

5. Органи державної влади у м. Львові, на які відповідно до законодавства України покладено здійснення контролюючих функцій.

Стаття 26. Ревізійна комісія ОСН

1. Ревізійна комісія ОСН обирається на загальних зборах мешканців за місцем проживання одночасно з обранням складу цього органу більшістю голосів від числа осіб, присутніх на загальних зборах (конференції) у кількості 5-7 чоловік.

2. До ревізійної комісії не можуть входити особи, обрані до складу ОСН.

3. Ревізійна комісія ОСН періодично, але не менше двох разів на рік, проводить ревізії фінансово-господарської діяльності ОСН,інформує його та мешканців відповідної території про результати ревізії, а у разі необхідності — також Львівську міську раду або відповідну районну адміністрацію.

4. Ревізійна комісія не рідше одного разу на рік звітує про свою діяльність на загальних зборах, конференції.

Стаття 27. Дострокове припинення повноважень ОСН

1. Повноваження ОСН можуть бути достроково припинені у разі:

1.1. Невиконання рішень Львівської міської ради її виконавчих органів – на підставі рішення Львівської міської ради.

1.2. Невиконання рішень загальних зборів мешканців за місцем проживання або невиконання своїх повноважень, а також саморозпуску – за рішенням загальних зборів мешканців за місцем проживання.

1.3 Порушення Конституції України і Законів України, інших нормативно-правових актів України, а також Статуту – за рішенням суду.

2. ОСН припиняє свої повноваження також у разі перебудови або реорганізації будинків, вулиць, кварталів, мікрорайонів, районів у містах, у межах яких вони діють, якщо така перебудова, реорганізація пов'язана з виселенням (переселенням) мешканців, які брали участь у загальних зборах населення за місцем проживання, що заснували цей орган.

3. Дострокове припинення повноважень ОСН тягне за собою припинення діяльності цього органу.

Стаття 28. Порядок припинення діяльності ОСН

1. Діяльність ОСН припиняється відповідно до Закону України "Про органи самоорганізації населення", цього Положення, а також прийнятого на його основі Положення про відповідний ОСН.

2. За рішенням міської ради створюється ліквідаційна комісія, а також визначається її персональний склад, яка надає ліквідаційний баланс на затвердження загальних зборів (конференції).

3. Фінанси та майно ОСН (за винятком переданих ОСН міською радою та її виконавчими органами), в разі його ліквідації, не можуть перерозподілятися між членами ОСН або членами територіальної громади, які проживають на території діяльності ОСН, і використовуються для виконання його статутних завдань або на благодійні цілі, а у випадках, передбачених законодавчими актами, за рішенням суду спрямовуються в дохід держави.

4. Фінанси та майно, передані ОСН міською радою та її виконавчими органами, підлягають поверненню до бюджету міста та виконавчому комітету відповідно, протягом тижневого терміну з дня прийняття міською радою рішення про дострокове припинення повноважень ОСН.

Стаття 29. Гарантії діяльності ОСН

1. ОСН самостійно визначають напрями своєї діяльності відповідно до законодавства України, а також до положень про ці органи.

2. Львівська міська рада, депутати та посадові особи Львівської міської ради, а також народні депутати України на території своїх виборчих округів сприяють ОСН у здійсненні ними їхніх повноважень.

3. Депутати міської ради, посадові особи міської ради та її виконавчих органів, депутати Львівської обласної ради а також народні депутати України можуть брати участь у засіданнях розташованих на території їх виборчих округів ОСН з правом дорадчого голосу, робити доповіді, звітувати перед ними про результати своєї діяльності.

4. Органи державної влади, органи місцевого самоврядування та їх посадові особи не мають права втручатися у діяльність ОСН, крім випадків, передбачених законодавством України.

5. Члени ОСН мають право брати участь у засіданнях Львівської міської ради, її виконавчих органів, що стосуються їх діяльності, а також при розгляді питань, ініційованих ОСН, з правом дорадчого голосу.

6. Рішення і дії органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організації, що стосуються діяльності ОСН або зачіпають їх інтереси, можуть бути оскаржені ними у судовому порядку.

7. Юридичні та фізичні особи несуть перед ОСН відповідальність, у тому числі майнову, відшкодовуючи в повному обсязі шкоду, заподіяну їх дією або бездіяльністю населенню, навколишньому середовищу, а також шкоду, завдану внаслідок невиконання рішень ОСН, відповідно до законодавства.

Стаття 30. Відповідальність ОСН та його посадових осіб за порушення законодавства України, Статуту, а також цього Положення

1. ОСН несуть встановлену законодавством України відповідальність за законність та наслідки своїх рішень і дій.

2. Рішення, дії та бездіяльність ОСН та їх членів можуть бути оскаржені до Львівської міської ради або до суду.

3. Прийняття ОСН рішень, що суперечать Конституції України та Законам України, актам законодавства, Статуту, цьому Положенню, Положенню про відповідний ОСН, рішенням Львівської міської ради, її виконавчих органів, розпорядженням Львівського міського голови, голови відповідної районної адміністрації, а також рішенням загальних зборів мешканців за місцем проживання, місцевого референдуму, може бути підставою для припинення діяльності ОСН або позбавлення його повноважень.

 

 

 

Положення про порядок надання дозволу на створення органу самоорганізації населення у м. Львові - (ВИКЛЮЧИТИ)

 

Положення про порядок легалізації органів самоорганізації населення у м. Львові

 

1. Загальні положення

1.1. Положення про порядок легалізації органів самоорганізації населення у м. Львові (надалі – Положення) визначає умови, порядок легалізації та скасування легалізації органів самоорганізації населення у місті Львові, а також порядок перереєстрації органів самоорганізації населення, утворених відповідно до Конституції України, Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні“, Закону України “Про органи самоорганізації населення“, Статуту, рішень Львівської міської ради, положення про органи самоорганізації населення у м. Львові та інших нормативно-правових актів.

1.2. Легалізація органу самоорганізації населення у м. Львові (надалі – ОСН) є обов’язковою та здійснюється через його реєстрацію або повідомлення про заснування.

1.3. Повідомлення про заснування надсилається до виконавчого комітету Львівської міської Ради у порядку, передбаченому цим положенням. Реєстрацію ОСН здійснює управління державної реєстрації (надалі – УДР).

1.4. У разі реєстрації ОСН набуває статусу юридичної особи.

1.5. Рішення УДР про відмову в легалізації ОСН може бути оскаржено у судовому порядку.

1.6. УДР протягом 15-ти днів з моменту прийняття рішення про легалізацію ОСН подає відповідні відомості для їх внесення у Єдиний реєстр ОСН (додаток 4), який веде юридичне управління Львівської міської ради.

1.7. Легалізація ОСН, які були утворені та діяли до прийняття Закону України “Про органи самоорганізації населення“, Положення про органи самоорганізації населення у м. Львові, затверджене цією ухвалою, та цього Положення здійснюється через його перереєстрацію.

1.8. Перереєстрація існуючих ОСН здійснюється у порядку, встановленому цим Положенням.

 

2. Легалізація ОСН через реєстрацію

2.1. Для реєстрації ОСН представники, уповноважені зборами (конференцією) мешканців за місцем проживання (надалі – уповноважені представники), подають до УДР такі документи:

2.1.1. Заяву про реєстрацію ОСН (додаток 1 до цього Положення).

2.1.2. Копію рішення міської ради про надання дозволу на створення відповідного ОСН.

2.1.3. Протокол зборів (конференції) мешканців за місцем проживання з рішеннями:

2.1.3.1. Про обрання членів ОСН та його персональний склад.

2.1.3.2. Про затвердження положення про ОСН.

2.1.3.3. Про обрання уповноважених представників для проведення реєстрації ОСН.

2.1.4. Положення про відповідний ОСН, затверджене зборами (конференцією) мешканців за місцем проживання, у двох примірниках.

2.1.5. Список персонального складу членів ОСН із зазначенням прізвищ, імен та по-батькові, року народження, місця проживання.

2.1.6. Виключити.

2.2. Документи, які подаються для реєстрації ОСН, повинні бути оформлені згідно з чинним законодавством України, положенням про органи самоорганізації населення у м. Львові, затвердженим цією ухвалою, цим Положенням. Усі зазначені документи, окрім копії рішення Львівської міської ради про надання дозволу на створення відповідного ОСН, мають бути підписані головою та секретарем зборів (конференції) мешканців за місцем проживання, які проводяться з приводу створення відповідного ОСН.

2.3. УДР не має права вимагати надання документів, які не передбачені чинним законодавством України та цим Положенням.

2.4. УДР проводить перевірку даних, що містять подані на реєстрацію документи. Обов’язковій перевірці підлягають:

2.4.1. Положення про відповідний ОСН на предмет:

2.4.1.1. Його відповідності Конституції України, Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закону України “Про органи самоорганізації населення“, Статуту, рішенням Львівської міської ради, Положенню про органи самоорганізації населення у м. Львові, затвердженому цією ухвалою, а також іншим актам законодавства України.

2.4.1.2. Наявності у ньому даних про назву та юридичну адресу ОСН.

2.4.1.3. Опису території, на яку розповсюджується юрисдикція ОСН.

2.4.1.4. Закріплення у ньому повноважень та предмету відання ОСН.

2.4.1.5. Закріплення у ньому прав та обов’язків членів ОСН.

2.4.1.6. Закріплення у ньому відповідальності ОСН та його членів.

2.4.2. Офіційні відомості про персональний склад ОСН (прізвище, ім’я, по батькові, дата народження, місце проживання).

2.5. У разі виявлення некомплектності та наявності зауважень до змісту поданих документів, орган, який здійснює реєстрацію, повідомляє уповноважених представників про необхідність доукомплектування та (або) доопрацювання відповідних документів. Після доукомплектування та (або) доопрацювання, документи подаються на розгляд УДР у порядку передбаченому цим Положенням.

2.6. УДР після перевірки відомостей та комплектності пакета документів формує реєстраційну справу відповідного ОСН і фіксує дату надходження пакета документів.

2.7. Термін розгляду пакета документів починається з дня подання останнього документа з переліку, визначеного цим Положенням, завіреного підписом керівника та секретаря зборів (конференції) мешканців за місцем проживання.

2.8. За наявності всіх зазначених у пункті 2.1 цього Положення документів, УДР протягом місячного терміну приймає рішення:

2.8.1. Про реєстрацію ОСН.

2.8.2. Про відмову у його реєстрації.

2.9. Про факт реєстрації або відмови у реєстрації протягом 10 днівпісля прийняття відповідного рішення письмово повідомляються уповноважені представники. У разі прийняття рішення про реєстрацію ОСН, УДР видає свідоцтво про реєстрацію ОСН встановленого зразка.

2.10. Підставою для відмови у реєстрації ОСН є невідповідність статутних документів та процедури обрання ОСН вимогам Конституції України, Законів України “Про місцеве самоврядування“, “Про органи самоорганізації населення“, рішенням Львівської міської ради та іншим нормативно-правовим актам.

2.11. Реєстрація ОСН, що мають одну і ту ж назву, не допускається.

2.12. У разі, коли із заявою про реєстрація звертаються ОСН, що мають одну і ту ж назву, перевага віддається ОСН, представники якого першими подали заяву на реєстрацію.

2.13. Після реєстрації ОСН уповноваженим представникам видається свідоцтво про реєстрацію ОСН (встановленого зразка).

2.14. Отримання ОСН дозволу на виготовлення печаток та штампів здійснюється у порядку, передбаченому чинним законодавством України.

2.15. УДР несе відповідальність за комплектність та збереження реєстраційної справи.

3. Легалізація ОСН через повідомлення про заснування

3.1. Для легалізації ОСН через повідомлення, уповноважені представники у встановленому порядку подають до виконавчого комітету Львівської міської ради органу письмове повідомлення про заснування відповідного ОСН (додаток 2 до цього Положення).

3.2. До повідомлення про заснування додаються:

3.2.1. Протокол зборів (конференції) мешканців за місцем проживання з рішенням про обрання членів ОСН і його персональний склад.

3.2.2. Копія Положення – у разі прийняття його зборами (конференцією) мешканців за місцем проживання.

3.3. Повідомлення про заснування ОСН повинно бути підписане головою зборів (конференції) мешканців за місцем проживання, на яких було прийняте відповідне рішення та секретарем цих зборів (конференції).

3.4. Повідомлення про заснування ОСН подається у двох примірниках.

4. Порядок внесення змін до Положення про органи самоорганізації населення

4.1. Зміни до Положення зареєстрованого ОСН підлягають реєстрації у 5-ти денний термін з моменту надходження до УДР таких документів:

4.1.1. Заяви, підписаної керівником та секретарем ОСН.

4.1.2. Протоколу зборів (конференції) мешканців за місцем проживання про затвердження змін до Положення.

4.1.3. Тексту відповідних змін (у двох примірниках).

4.2. УДР реєструє зміни і доповнення до Положення, якщо:

4.2.1. Відсутні порушення у документальному оформленні процедури організації проведення зборів (конференції) мешканців за місцем проживання.

4.2.2. Кінцева редакція Положення відповідає всім формальним і змістовим вимогам, які ставляться до нього при реєстрації ОСН.

4.3. Внесення змін до Положення про відповідний ОСН оформляється окремими додатками до нього або через викладення Положення у новій редакції із дотриманням вимог, передбачених цим Положенням.

4.4. У разі викладення Положення про відповідний ОСН у новій редакції на титульній сторінці робиться відповідна помітка.

5. Зміна ОСН місця розташування

5.1. У разі зміни ОСН місця розташування, керівник ОСН зобов’язаний у 10-денний термін з моменту настання такої зміни подати до УДР:

5.1.1. Письмове обгрунтування причин зміни ОСН місця розташування.

5.1.2. Текст змін до Положення про ОСН щодо зміни ОСН місця розташування.

5.1.3. Оригінал свідоцтва про реєстрацію ОСН для внесення відповідних змін.

6. Видача дубліката свідоцтва про реєстрацію ОСН.

6.1. У разі втрати свідоцтва про реєстрацію відповідного ОСН орган, який здійснює реєстрацію, видає дублікат свідоцтва.

6.2. Для отримання дубліката свідоцтва про реєстрацію ОСН до УДР подаються такі документи:

6.2.1. Заява про видачу дубліката свідоцтва.

6.2.2. Підтвердження про опублікування у друкованих засобах масової інформації оголошення про визнання недійсним втраченого свідоцтва.

6.3. УДР протягом 5–ти днів з моменту надходження документів, зазначених у пункті 6.2 цього Положення, видає дублікат свідоцтва про реєстрацію ОСН.

6.4. У разі втрати оригіналу Положення про відповідний ОСН, його керівник може звернутися УДР з клопотанням надати копію оригіналу втраченого Положення, яка зберігається в УДР.

7. Припинення діяльності ОСН.

7.1. Припинення діяльності відповідного ОСН здійснюється у випадках та в порядку, передбаченому Законом України “Про органи самоорганізації населення.

7.1.1. Виключити.

7.1.2. Виключити.

7.1.3. Виключити.

7.1.4. Виключити.

7.2. Скасування реєстрації позбавляє ОСН статусу юридичної особи.

7.3. Скасування рішення про реєстрацію відповідного ОСН здійснюється через виключення його з Єдиного реєстру органів самоорганізації населення у м. Львові, про що УДР повідомляє органи державної статистики та державної податкової служби.

....................................................................

Про затвердження Положення про сприяння розвитку локальної демократії та громадського контролю за наданням житлово-комунальних послуг.

З метою ефективного залучення інститутів громадянського суспільства до контролю за місцевою політикою в сфері надання житлово-комунальних послуг, створення умов для підвищення якості житлово-комунальних послуг у м. Львові, підвищення рівня довіри мешканців міста до місцевих органів влади, керуючись Законами України “Про житлово-комунальні послуги”, “Про захист прав споживачів”, Указом Президента України від 24 березня 2012 року №212/2012 “Про Стратегію державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні та першочергові заходи щодо її реалізації”, враховуючи Постанову Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 року №996 “Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики”, міська рада ухвалила:

1. Затвердити Положення про сприяння розвитку локальної демократії та громадського контролю за наданням житлово-комунальних послуг (додається).

2. Видатки на виконання Положення про сприяння розвитку локальної демократії та громадського контролю за наданням житлово-комунальних послуг проводити у межах кошторису, затвердженого Департаментом житлового господарства та інфраструктури та відповідний рік.

3. Контроль за виконанням ухвали покласти на начальника Департаменту житлового господарства та інфраструктури, начальника відділу громадського партнерства управління “Секретаріат ради”.

 

Міський голова А. Садовий

 

 

Додаток

Затверджено

ухвалою міської ради

від__________№____

 

 

 

Положення

про сприяння розвитку локальної демократії та громадського контролю за наданням житлово-комунальних послуг

 

1. Загальні положення

 

1.1. Положення сприяння розвитку локальної демократії та громадського контролю за наданням житлово-комунальних послуг (надалі Положення) визначає правові, організаційні, фінансові основи регулювання відносин щодо співпраці органів місцевого самоврядування з громадськістю в сфері житлово-комунальних послуг.

1.2. Положення розроблене відповідно до Конституції України, Законів України “Про житлово-комунальні послуги”, “Про захист прав споживачів”, Указу Президента України від 24 березня 2012 року №212/2012 “Про Стратегію державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні та першочергові заходи щодо її реалізації”, враховуючи Постанову Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 року №996 “Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики”, Розпорядження Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2007 року №1035-р “Про схвалення Концепції сприяння органами виконавчої влади розвитку громадянського суспільства”, Роз'яснення Міністерства Юстиції України від 03 лютого 2011 року Взаємодія держави та інститутів громадянського суспільства.

1.3. Положення поширює свою дію на територію м.Львова.

1.4. У цьому Положенні наведені терміни вживаються у такому значенні:

громадськість— інститути громадянського суспільства (громадська організація, спілка об'єднань громадян, благодійна організація, об'єднання співвласників багатоквартирного будинку, орган самоорганізації населення, асоціація (об'єднання підприємств (юридичних осіб), недержавні засоби масової інформації та інші не підприємницькі товариства і установи, легалізовані відповідно до законодавства України, окремі члени територіальної громади.

просвіта споживачів житлово-комунальних послуг— заходи з поінформування та мотивації споживачів з метою вирішення проблем у сфері житлово-комунальних послуг.

громадський уповноважений-це представник органу самоорганізації населення, а у разі відсутності таких у будинку (гуртожитку)-особа, уповноважена загальними зборами(конференцією)мешканців будинку(гуртожитку)представляти їх інтереси у стосунках із представниками влади, виконавцями, виробниками послуг, іншими споживачами, громадськими організаціями.

 

 

2. Мета та завдання

2.1. Метою Положення є створення передумов для розвитку локальної демократії, ефективного здійснення громадського контролю в сфері надання житлово-комунальних послуг (далі-ЖКП) споживачам.

2.2. Основними завданнями Положення є:

2.2.1. Сприяння розвитку та реалізації механізмів впливу громадськості на місцеву політику в сфері ЖКП.

2.2.2. Забезпечення відкритості та прозорості діяльності суб`єктів владних повноважень, участі громадськості у забезпеченні надання мешканцям ЖКП.

2.2.3. Покращення якості ЖКП через залучення представників громадськості до контролю за діяльністю органів місцевого самоврядування та виконавців ЖКП.

2.2.4. Підвищення рівня поінформованості населення щодо власних прав і свобод, актуальних проблем житлово-комунального господарства та способів їх вирішення, а також сприяння реалізації механізмів громадської участі, зокрема через просвіту споживачів ЖКП.

2.2.5. Створення передумов для розвитку органів самоорганізації населення, делегування повноважень Львівської міської ради органам самоорганізації населення.

 

3. Приорітетні механізми локальної демократії та громадського контролю за місцевою політикою в сфері ЖКП

 

Приорітетними механізмами локальної демократії та громадського контролю за місцевою політикою в сфері ЖКП:

3.1. Надання мешканцям м.Львова вільного доступу до інформації про діяльність органів місцевого самоврядування, виконавців в сфері ЖКП.

3.2. Оприлюднення публічної інформації про діяльність Львівської міської ради, її виконавчих органів, виконавців житлово-комунальних послуг, стану вирішення звернень громадян в сфері ЖКП.

3.3. Систематична просвіта споживачів ЖКП щодо їх прав та обов’язків, проблем та шляхів їх вирішення  у сфері житлово-комунального господарства та надання ЖКП у м.Львові.

3.4. Консультації з громадськістю у формі громадських слухань загальноміського, районного, та локального рівнів.

3.5. Належний розгляд звернень мешканців, пов’язаних з наданням ЖКП, в зв’язку з їх суспільною важливістю, оскільки чи не кожен мешканець міста Львова є споживачем ЖКП.

3.6. Особистий прийом мешканців м.Львова посадовими особами Львівської міської ради та її виконавчих органів.

3.7. Громадська експертиза ефективності діяльності Львівської міської ради, її виконавчих органів, виконавців ЖКП.

3.8. Громадська антикорупційна експертиза проектів актів, актів та діяльності Львівської міської ради, її виконавчих органів, виконавців ЖКП.

3.9. Утворення та діяльність консультативно-дорадчих та експертних органів, рад, комісій, груп для широкого залучення експертів, громадських організацій, інших інститутів громадянського суспільства, мешканців м.Львова до прийняття та виконання рішень, що стосуються надання ЖКП.

3.10. Консультації з громадськістю у формі публічних громадських обговорень та вивчення громадської думки.

3.11. Сприяння створенню та розвитку органів самоорганізації населення, об'єднання співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельних кооперативів, тощо.

3.12. Впровадження новітніх засобів в сфері електронної демократії та електронного урядування — оприлюднення у мережі Інтернет інформації про діяльність Львівської міської ради, її виконавчих органів, виконавців ЖКП, електронне опитування щодо якості ЖКП, електронні кампанії, онлайновий доступ до прийняття актів, електронні консультації,тощо.

3.13. Залучення мешканців, експертів, інститутів громадянського суспільства до розроблення і реалізації місцевих цільових програм в сфері житлово-комунального господарства та надання ЖКП.

3.14. Налагодження соціального партнерства з метою реалізації проектів інформаційного, аналітично-дослідницького та іншого спрямування для покращення якості ЖКП, навчання навичкам ефективної взаємодії.

3.15. Підтримка та сприяння місцевим ініціативам, будь-яким законним формам громадської активності споживачів ЖКП.

3.16. Підтримка та сприяння волонтерській діяльності.

3.17. Підтримка та сприяння мирним зібранням мешканців, загальним зборам (конференціям) членів територіальної громади за місцем проживання.

3.19. Розробка та впровадження стандартів якості ЖКП і забезпечення їх дотримання.

3.20. Моніторинг додержання прав споживачів у сфері ЖКП та співпраця з Інспекцією захисту прав споживачів.

3.22. Звітування посадовими особами Львівської міської ради та її виконавчих органів, виконавцями ЖКП про діяльність та витрачання коштів у сфері ЖКП, надання та оприлюднення фінансової звітності й звітності у розрізі показників якості вказаних послуг.

 

4. Першочергові заходи

 

4.1.Львівська міська рада, її виконавчі органи, виконавці послуг у м.Львові зобов'язані завчасно оприлюднюватибудь-яку публічну інформацію, що стосується сфери житлово-комунальних послуг, та забезпечити належний розгляд зверненьгромадян у даній сфері.

4.1.1. Публічна інформація оприлюднюється на офіційному веб-сайті Львівської міської ради у спеціально відведеному для цього місці, а також в офіційному друкованому виданні Львівської міської ради. Львівська міська рада в трьох місячний створює електронну он-лайн систему для реагування на відгуки та звернення споживачів щодо якості ЖКП та призначає відповідальну особу за її ведення та підтримку .

4.1.2. На сайті Львівської міської ради повинні діяти наступні рубрики\підрубрики у сфері надання ЖКП:

-електронні консультацій з громадськістю;

- інформація про новини та заходи у місті;

- відомості про прийняті акти та акти, що розробляються;

- інформація про звернення, стан і результати їх розгляду.

4.1.4. Звернення можуть подаватися споживачами, їх обєднаннями, інститутами громадянського суспільства в усній або письмовій формі шляхом:

-особистого усного звернення;

-звернення на гарячу лінію міського голови;

-письмових звернень, що надходять поштою чи шляхом особистої передачі;

-текстових повідомлень, що передаються каналами зв’язку (електронна пошта, факс, он-лайн система звернень).

Особи, що подають звернення, мають право бути присутніми при їх розгляді на особистому прийомі посадовими особами Львівської міської ради, її виконавчих органів, посадових осіб керівників відповідних комунальних піприємств.

Звернення громадян, що містять пропозиції, клопотання, скарги, пов'язані з якістю ЖКП, можуть розглядатись за участі членів консультативно-дорадчих органів у даній сфері при Львівській міській раді.

4.1.5.Від імені мешканців будинку (гуртожитку) подавати звернення, що стосуються проблем даного будинку (гуртожитку), брати участь у розгляді таких звернень також має право громадський уповноважений.

4.1.6. Львівська міська рада, її виконавчі органи, комунальні підприємства у межах своїх повноважень зобов’язані співпрацювати із громадськими уповноваженими.

4.1.7. Львівська міська рада визначає відповідальний підрозділ та\або посадову особу за моніторинг додержання прав споживачів у сфері ЖКП та співпрацю з Інспекцією захисту прав споживачів стосовно звернень щодо якості таких послуг. Даний моніторинг проводиться постійно, результати моніторингу передаються до відома та врахування у роботі до відповідних підрозділів Львівської міської ради, її виконавчих органів, відповідних комунальних підприємств. Результати моніторингу оприлюднюються на сайті Львівської міської ради кожних три місяці.

 

4.2.Просвітаспоживачів полягає в систематичному інформуванні мешканців в означеній сфері щодо:

- їх прав та обов’язків;

-процедури фіксації порушень їх прав в залежності від виду ЖКП;

- законних та ефективних шляхів та способів вирішення проблем, захисту порушуваного права, законного інтересу;

-можливих форм громадської активності мешканців;

4.2.1. Органи Львівської міської ради, районні адміністрації не менше одного разу на місяць проводять інформаційно-роз’яснювальну роботу серед споживачів ЖКП з використанням засобів масової інформації, веб-сайту міської ради, друкованих видань, листівок , брошур, тощо, щодо:

- механізмів контролю за якістю надання ЖКП, прав та обов’язків споживачів останніх;

- порядку захисту порушених прав споживача в означеній сфері;

-пропонованих проектів актів, прийнятих актів, дотичних до сфери ЖКП, наслідків їх запровадження для мешканців, тощо.

4.2.2. Посадові особи Львівської міської ради, її виконавчих органів, відповідних комунальних підприємств проводять щоквартальні зустрічі з мешканцями для вивчення ситуації у будинку, вулиці, районі, кількох районах, обговорення актуальних питань і проблем ЖКП.

4.2.3. В приміщенні Львівської міської ради, районних адміністраціях Львівської міської ради, комунальних підприємствах, що працюють у сфері ЖКП, в спеціальному місці вивішується інформація про:

 -законодавство, що регулює порядок надання ЖКП;

- особливості укладення і внесення змін до договору про надання ЖКП, відмови від послуги;

- конкретизована процедура фіксації порушень прав мешканців у відповідній галузі ;

- поетапний порядок дій у разі таких порушень в розрізі видів послуг;

- порядок та умови оскарження неправомірної діяльності, телефони гарячих ліній та інша інформація, необхідна мешканцям для своєчасного вирішення проблем у даній галузі.

4.2.4. Львівська міська рада, її виконавчі органи, відповідні комунальні підприємства роз’яснюють споживачам, громадським уповноваженим, представникам інститутів громадянського суспільства особливості надання ЖКП, порядок та умови вирішення проблем у вказаній сфері.

4.2.5. Львівська міська рада, її виконавчі органи організовують та проводять навчальні заходи, тренінги, семінари для керівників органів самоорганізації населення, об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельних кооперативів з видачею відповідних сертифікатів в галузі ЖКП.

4.2.6. Департамент житлового господарства та інфраструктури міської ради, районні адміністрації, відповідні комунальні підприємства, ОСББ на добровільних засадах залучають волонтерів з представників інститутів громадянського суспільства та мешканців до широкого здійснення просвітницької діяльності, вирішення проблем надання ЖКП, інших заходів, які сприятимуть заохоченню мешканців міста до співпраці з місцевою владою в сфері забезпечення надання ЖКП. Вказані міроприємства включатимуть підготовку та поширення буклетів, листівок, актуальної інформації, витягів із законодавства щодо ЖКП, юридичної допомоги споживачам , організації спільних міроприємств по благоустрою території, інших суспільно-корисних заходів.

 

4.3. Залучення громадськості до нормотворчої діяльностіз розроблення та обговорення проектів нормативно-правових актів Львівської міської ради:

4.3.1. Консультації з громадськістю у формі громадських слухань мають проводитись щодо всіх проектів нормативно-правових актів Львівської міської ради, які приймаються у сфері ЖКП.

4.3.2. Порядок проведення громадських слухань у м.Львові регламентується Статутом територіальної громади міста Львова, Положенням про порядок проведення громадських слухань у м.Львові.

 

4.4.При проведенні громадської експертизидіяльності Львівської міської ради, її виконавчих органів, Львівського міського голови в сфері житлово-комунального господарства та ЖКП, інститути громадянського суспільства мають керуватись Порядком сприяння проведенню громадської експертизи діяльності органів виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 5 листопада 2008 р. N 976, який є обов'язковим для Львівської міської ради.

4.4.1. У ході громадської експертизи можуть застосовуватись аналіз документів, спостереження (через власну участь у робочих заходах органу), дослідження матеріалів у засобах масової інформації, інструменти вивчення думки громадян щодо діяльності органу, посадових осіб, тощо.

 

4.5.За ініціативи фізичних осіб, об'єднань громадян, юридичних осіб може проводитись громадська антикорупційна експертизапроектів нормативно-правових актів в сфері ЖКП.

4.5.1. Проведення громадської антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів та оприлюднення її результатів здійснюється за рахунок коштів відповідних фізичних осіб, об'єднань громадян, юридичних осіб або з інших джерел, не заборонених законодавством.

4.5.2. Громадська антикорупційна експертиза проводиться відповідно до Методології проведення антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів, затвердженої Наказом Міністерства юстиції України №1380/5 від 23.06.2010 року до вступу в дію акту, що врегулює методику проведення громадської антикорупційної експертизи.

 

4.6. З метою залучення громадськості до участі у прийнятті рішень та реалізації місцевої політики при Львівській міській раді утворюється Громадська радав кількості не менше 20 представників інститутів громадянського суспільства.

4.6.1. Громадська рада діє на підставі Положення про Громадську раду при Львівській міській раді.

4.6.2. В складі Громадської ради створюється комісія з питань житлово-комунального господарства та захисту прав споживачів ЖКП. На засідання комісії питань житлово-комунального господарства та захисту прав споживачів ЖКП в обов’язковому порядку запрошуються представники Інспекції з питань захисту прав споживачів.

 

4.7.При департаменті житлового господарства та інфраструктури утворюється постійно діюча комісія з житлово-комунальних питаньяк дорадчо-консультативний орган для  вирішення питань, у сфері надання ЖКП.

4.7.1. У комісію включаються: начальник та\або заступник начальника Департаменту житлового господарства та інфраструктури Львівської міської ради, по одному представнику від кожної з районних адміністрацій та не менше п’ятипредставників інститутів громадянського суспільства, не менше одного представника Інспекції з питань захисту прав споживачів, не менше п’яти мешканців міста Львова. До участі у комісії також запрошуються представники комунальних підприємств, які мають відношення до ЖКП.

4.7.2. Представники Інспекції з питань захисту прав споживачів залучаються до роботи комісії з метою отримання актуальної і достовірної інформації щодо тематики звернень споживачів щодо якості житлово-комунальних послуг, конкретних проблем, з якими стикаються мешканці Львова в сфері ЖКП.

4.7.3. При необхідності, за ініціативи членів інститутів громадянського суспільства чи мешканців, можуть утворюватись також тимчасові комісії для вирішення проблемних питань надання окремих видів ЖКП.

 

4.8. Тимчасові комісіїдля оперативного вирішення проблемних, спеціалізованих чи особливих питань надання окремих видів ЖКП утворюються в складі представників Львівської міської ради, експертів, інститутів громадянського суспільства, мешканців м.Львова, представників організацій, що працюють в сфері відповідних ЖКП.

4.8.1. Одразу після звернення представників громадськості щодо створення комісії та або ініціативи з боку інших субєктів, на сайті Львівської міської ради розміщується повідомлення про створення комісії, мету її створення та предмет діяльності.

4.8.2 Тимчасова комісія утворюється на строк, необхідний для вирішення поставленої проблеми.

 

 

4.9. Консультації з громадськістюпроводяться у формі публічного громадського обговорення та вивчення громадської думки. Консультації з громадськістю, якщо інше не встановлено нормативно-правовим актом можуть проводитись згідно з Порядком проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 р. № 996. 
4.9.1. Порядок проведення громадських слухань визначається Статутом територіальної громади . Пропозиції,  які вносяться  за  результатами  громадських слухань,  підлягають обов'язковому  розгляду Львівською міською радою.

4.9.2. Не менше двох разів на рік Львівська міська рада організує та проводить опитування населення щодо якості ЖКП.

4.9.3.Львівська міська рада не рідше одного разу на рік через ЗМІ інформує мешканців м.Львова про стан і плани, проекти розвитку, реформування житлово-комунального господарства міста.

4.9.4 Львівська міська рада залучає представників органів самоорганізації населення і членів правлінь об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельних кооперативів, молодіжних житлових комплексів тощо, які зареєстровані в установленому порядку, до участі в обговоренні стану та планів, проектів розвитку, реформування житлово-комунального господарства Львова.

4.9.5. Виконавчі органи Львівської міської ради при звітуванні про свою діяльність, мають забезпечити участь не менше 20 представників інститутів громадянського суспільства та  членів територіальної громади міста.

4.9.6. Голови комунальних підприємств звітують перед територіальною громадою про свою діяльність не рідше одного разу на рік на засіданні постійно діючої комісії з житлово-комунальних питань в присутності  Львівського міського голови або його заступника. За

4.9.7. Звіти виконавчих органів Львівської міської рад, голів комунальних підприємств розміщуються на сайті Львівської міської ради на протязі 5 днів після їх складання.

 

 

4.10. Загальні збори громадянза місцем проживання щодо якості і проблемних питань надання ЖКП можуть проводитись в межах міста, вулиць, кварталів, мікрорайонів, будинків.У них приймають  участь голови львівських комунальних підприємств, представники районних адміністрацій, Львівської міської ради. Рішення прийняті на загальних зборах є обов’язкові для розгляду Львівською міською радою, відповідними комунальними підприємствами, відповідними районними адміністраціями таобов'язковими для    виконання    органами територіальної самоорганізації громадян,  усіма  громадянами,  які проживають на відповідній території

 

4.10.1. Загальні збори громадян за місцем проживання можуть розглядати питання, віднесені до компетенції Львівської міської ради та вносити пропозиції стосовно цих питань, обговорювати проекти рішень міської ради, заслуховувати звіти посадовців ради, ініціювати утворення органів самоорганізації населення,  зокрема, до їх компетенції відноситься:

-розгляд будь-яких питань, віднесених до відання  місцевого самоврядування, в межах Конституції і  законів  України,  внесення пропозицій відповідним органам і організаціям;
-обговорення  проектів  рішень  Львівської міської ради    та її органів з важливих питань місцевого життя;
-внесення пропозицій з питань  порядку  денного  сесії Львівської міської ради  та її органів;
-заслуховування  інформацій  голови Львівської міської ради, керівників    її органів, звітів керівників підприємств, установ і організацій,  що належать    до     комунальної        власності відповідних адміністративно-територіальних  одиниць,  в  разі  необхідності  - порушення перед Львівською міською радою  питання  про притягнення окремих посадових осіб до відповідальності;
-інформування  населення  про  прийняті  радою   та    її виконавчими  органами  рішення,  хід  їх  виконання,  про   закони України, укази Президента України, інші акти органів  законодавчої і виконавчої влади з питань, що зачіпають інтереси громадян;
-обрання  громадських  комітетів  і  рад   самоврядування; затвердження їх статутів (положень), внесення змін і доповнень до них,  вирішення  питань  про  дострокове  припинення повноважень (розпуск) органів територіальної самоорганізації громадян, а також про відставку окремих їх членів;
-встановлення структури,  штатів,  затвердження  витрат  на утримання створюваних зборами органів  та  умов  оплати  праці  їх працівників;
-вирішення питань  щодо  об'єднання  коштів  населення,  а також за згодою підприємств, організацій і установ, які не входять до  складу  місцевого  господарства,  їх  коштів,   трудових і матеріально-технічних ресурсів на будівництво, розширення,  ремонт і утримання на пайових засадах об'єктів  соціальної  і  виробничої інфраструктури,  благоустрій  населених  пунктів,  на  заходи   по охороні навколишнього природного середовища; внесення  відповідних пропозицій з цих питань раді та її виконавчим органам;     
-обговорення інших питань, що зачіпають інтереси населення Львова, тощо. 

4.10.2. Порядок скликання і проведення зборів регулюється чинним законодавством.

 

4.11.Громадський контрольза наданням ЖКП може  здійснюватись громадськими уповноваженими. Громадські уповноважені контролюють якісні та кількісні показники житлово-комунальних послуг  в інтересах споживачів, яких вони представляють.

Громадський контроль за наданням ЖКП також здійснюється органами самоорганізації населення, іншими інститутами громадянського суспільства, споживачами ЖКП, тощо.

 

4.12. Львівська міська рада зобов’язується на протязі 3х місяців розробити за участю представників громадськості та затвердити:

 

-Порядок оприлюднення публічної інформації, що стосується надання ЖКП, звітів про використання бюджетних коштів Львівською міською радою, її виконавчими органами, виконавцями послуг, ОСББ, ОСН у м.Львові;

-Порядок захисту прав споживачів ЖКП у м.Львові;

-Програму сприяння розвитку органам самоорганізації населення у м.Львові;

-Програму спільного інвестування територіальної громади та органів місцевого самоврядування у сферу житлово-комунального господарства у м.Львові;

-Положення про створення та роботу консультативно-дорадчих органів при Львівській міській раді;

-Положення про проведення громадських слухань у місті Львові.

 

5. Прикінцеві положення

5.1. Положення фінансується у межах кошторису, затвердженого Департаментом житлового господарства та інфраструктури та відповідний рік.

5.2. Контроль за виконанням Положення здійснюють начальник Департаменту житлового господарства та інфраструктури, начальник відділу громадського партнерства управління “Секретаріат ради”, міський Голова, громадськість.

5.3. Інформація про прийняття Положення публікується на сайті Львівської міської ради www.city-adm.lviv.ua.

 

 

Коментарі:
Попередні записи

Створено і підтримується ІПЦ НАШЕ ПРАВО.
(c) 2006 - 2017 р.

bigmir)net TOP 100